Kế toán trưởng

Locations

Hà Nội

Mức lương

25,000,000 - 40,000,000 VND

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Tư vấn

Job ID

2652

Mô tả công việc

Công tác quản lý nội bộ :
– Kiểm tra,điều hành,hỗ trợ … chịu trách nhiệm mọi mặt hoạt động của phòng kế toán đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được thực hiện chính xác , hợp lệ phản ánh đầy đủ, kịp thời số liệu về tình hình hoạt động của công ty.
– Kiểm tra , kiểm soát các chứng từ thanh toán .
– Kiểm tra việc thanh toán công nợ của khách hàng / nhân viên .
– Thực hiện các báo cáo phản ánh hoạt động SX kinh doanh,các báo cáo phân tích nội bộ theo yêu cầu của quản lý .
– Đề xuất các chính sách , xây dựng các quy trình, quy định nhằm phục vụ hoạt động kế toán của công ty một cách hiệu quả .

Công tác quản lý thuế :
– Kiểm tra việc hạch toán sổ sách . Thực hiện các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật .
– Cập nhật, hướng dẫn, tham gia tư vấn thuế và các qui đinh có liên quan cho nhân viên và các bộ phận liên quan trong công ty.
– Chịu trách nhiệm , làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán , thuế .

Và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học trở lên
– Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tương đương
– Tiếng Anh thành thạo

Benefit

Mức lương 25-40 triệu