Sales Engineer ( Kỹ Sư Bán Hàng )

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

10,000,000 - 20,000,000 VND

Experience

2 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Sản phẩm công nghiệp

Job ID

1303

Mô tả công việc

Mô tả công việc:
– Tìm kiếm khách hàng/dự án đồng thời tiếp cận, chào giá, tư vấn giá cả, kỹ thuật, đàm phán ký kết hợp đồng mảng Năng lượng sạch.
– Chịu trách nhiệm trên doanh số được giao, lập kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu doanh số.
– Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng, đối tác tiềm năng.
– Lập các báo cáo kết quả bán hàng định kỳ tuần/ tháng/ quý.
– Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chiến lược, chính sách, phương thức để tìm kiếm Khách hàng, phát triển thị trường, với mục tiêu đạt được doanh số đề ra với Giám Đốc Kinh Doanh và BOD.
– Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám Đốc Kinh Doanh.

Yêu cầu:
– Tốt nghiệp Đại học các khối Kỹ thuật, ưu tiên có kiến thức chuyên ngành điện – điện tử, điều khiển, tự động hoá, cơ điện tử hoặc đã qua vị trí bán hàng thiết bị năng lượng sạch.
– 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Hiểu biết và có kỹ năng kinh doanh, bán hàng về thiết bị.
– Có thể làm việc nhóm.
– Có óc sáng tạo, tư duy logic, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt.
– Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật và giao tiếp với chuyên gia/khách hàng nước ngoài bằng tiếng Anh.-
– Đi công tác, gặp khách hàng tại khu vực được phân công.