Quản Lý Dự Án – Xây Dựng

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

2,000 - 2,500 USD

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Bất động sản

Job ID

2096

Mô tả công việc

Mô tả công việc

• Xây dựng nhân sự phòng dự án

• Chịu trách nhiệm từ khâu đầu đến hoàn thành dự án xây dựng

• (xin cấp phép xây dựng, quản lý dự án xây dựng)

• Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của dự án. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về kế hoạch và hiệu quả công việc được phân công.

• Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, triển khai dự án.

• Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án

• Thực hiện việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ tục hành chính để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước. • Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của Ban điều hành dự án.

• Kiểm soát các hoạt động của tiến độ, chi phí, chất lượng và việc tuân thủ thực hiện các điều khoản hợp đồng của đối tác. • Tổ chức việc kiểm tra, rà soát các code hoạt động để đảm bảo chất lượng code active.

• Tổng hợp, đánh giá làm cơ sở để tham mưu cho Giám đốc công ty giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.

• Tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của giám đốc công ty và đánh giá kết quả thực hiện dự án

• Làm việc với các đối tác liên quan đến dự án của Công ty

• Thực hiện các công việc khác do BGĐ phân công

. Yêu cầu công việc

• Trình độ học vấn: Trình độ tương đương Đại học trở lên

• Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo

• Kỹ năng quản trị nhân sự và xây dựng bộ máy nhân sự để triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả

• Kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn đề.

• Kỹ năng vi tính tương đương bằng C trở lên. Kỹ năng excel thành thạo, có khả năng lập các bảng tính và báo cáo phức tạp.

• Kỹ năng lập kế hoạch và phát triển chiến lược kinh doanh

• Ít nhất 3- 5 năm kinh nghiệm ở vị trí ở vị trí tương đương

• Phẩm chất đạo đức: uy tín, trung thực, nhanh nhẹn.

• Tư duy, sáng tạo tốt.

• Suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống

• Khả năng chịu áp lực cao trong công việc