Tổng Giám Đốc (Bất Động Sản) – HCM

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

3,000 - 5,000 USD

Experience

4 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Bất động sản

Job ID

2099

Mô tả công việc

Mô tả công việc
– Thay mặt Hội đồng quản trị quản lý điều hành Công ty;
– Lập chiến lược hoạt động cho Công ty (gồm hoạch định, chỉ đạo thực hiện và đánh giá chiến lược) đảm bảo các yêu cầu do Hội đồng quản trị Công ty giao cho;
– Thiết lập bộ máy quản lý cấp cao và từng phòng ban trong Công ty;
– Tuyển dụng, đào tạo và vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả, chủ trì xây dựng các chính sách quản trị nhân sự và hệ thống quy trình trong toàn Công ty;
– Thực hiện các hoạt động tài chính như huy động, sử dụng và kiểm soát vốn có hiệu quả;
– Chủ trì xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động trong toàn Công ty đảm bảo đạt chỉ tiêu do Hội đồng quản trị giao cho;
– Tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa, thương hiệu cho Công ty;
– Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn.
Yêu cầu công việc:- Nam/nữ, độ tuổi dưới 45, tốt nghiệp Đại học trở lên;
– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc điều hành ở một tổ chức có quy mô tương tự;
– Có đầu óc tư duy chiến lược xuất sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo và logic);
– Là người đặc biệt kiên nhẫn, quyết đoán, nhạy bén và có khả năng vượt khó cao;
– Hiểu biết sâu rộng về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng;
– Có mối quan hệ sâu rộng với các tổ chức, đoàn thể và đối tác;
-Có kiến thức trong ngành Bất Động Sản, xây dựng
– Có khả năng dẫn dắt, điều hành và tổ chức công việc toàn diện và chi tiết;
– Trình độ tin học và tiếng Anh giao tiếp
.