Quản Lý Sản Xuất Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên – Bình Dương)

Locations

Bình Dương

Mức lương

Thoả thuận

Experience

5 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Chế tạo

Job ID

2113

Mô tả công việc

Thử nghiệm sản phẩm mới:
– Phối hợp với Chuyên viên hóa phẩm xây dựng kế hoạch thực hiện thử nghiệm sản phẩm mới
– Chỉ đạo, điều hành tổ chức thử nghiệm sản phẩm mới theo yêu cầu;

Sản xuất và chế biến:
– Chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất – chế biến theo đơn hàng và theo yêu cầu,bao gồm thu mua các nguyên vật liệu cho sản xuất;
– Triển khai các hoạt động sơ chế/chế biến nguyên vật liệu, đóng gói sản phẩm, bốc xếp hàng hóa.

Triển khai & Quản lý:
* Hàng hóa, nguyên vật liệu:
– Theo dõi tình trạng hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho; tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm qua các công đoạn chế biến;
– Xây dựng phương án phòng chống, ngăn ngừa và xử lý sự cố hàng hóa;
– Giám sát thực hiện vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng, phối hợp tổ chức việc hun trùng đối với hàng hóa của nhà máy;
– Kiểm tra và xác nhận các số liệu liên quan đến quá trình sản xuất, nhập hàng hóa để phục vụ cho việc thanh toán.
* Máy móc trang thiết bị:
– Kiểm tra tình hình hoạt động, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ;
– Kiểm soát các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý;

Quản lý Nhân sự:
– Tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình làm việc của công nhân;
– Sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với năng suất của bộ phận;
– Đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất;

Quản lý Hành Chính:
– Tổ chức triển khai thực hiện nội quy, công tác 5S, ATVSLĐ, PCCC, thiên tai, bão lụt, đảm bảo an ninh của Nhà máy;

ISO, HACCP:
– Áp dụng hệ thống quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO và theo quy định tại Nhà máy.

Công việc khác:
– Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiện với công nhân trong xưởng;
– Tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản hồi của công nhân;
– Lập các báo cáo định kỳ/theo yêu cầu phản ánh số liệu về tình hình SXKD

Kỹ năng yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý kinh doanh hoặc kinh tế. - Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong đó tối thiểu 02 năm đảm trách các chức danh quản lý. Ưu tiên trong nghành chế biến thực phẩm. - Kiến thức về quản lý và điều hành sản xuất - Kiến thức cơ ban về quản trị nhân sự - Kiến thức tốt về kỹ thuật chế biến sản xuất điều; - Kiến thức về bảo quản hàng hóa nông sản. - Kiến thức về sản xuất, thương mại và chế biến điều chuyên sâu. - Kỹ năng lãnh đạo và quản lý - Kỹ năng về quản lý kho - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng lập kế hoạch - Kỹ năng sử dụng máy tính