Giám Đốc Sản Xuất(Nhựa) – Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh – Đức Hòa Long An (生産經理的工作内容)

Locations

Long An

Mức lương

30,000,000 - 50,000,000 VND

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Chế tạo

Job ID

2404

Mô tả công việc

TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC GIAO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC責任:
– Hoạch định chiến lược sản xuất phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
設立生産戰略適合經營的戰略。
– Tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí, vật tư theo yêu cầu.
進行調配生産的所有動作,保證來得及進度,節省費用
– Chủ trì việc xây dựng, duy trì, cập nhật việc thực hiện các quy trình sản xuất, các quy định chất lượng trong toàn Công ty nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho Công ty.
更新生産流程確保品質規定。
– Chủ trì việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản phẩm; Nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng sản phẩm đang có; Nghiên cứu và triển khai việc áp dụng công nghệ mới, sản phẩm mới theo định hướng của Công ty.
研究技術方面如何改善,展開使用新的科技適合公司的定向。
– Chủ trì việc xây dựng định mức nhân công, định mức nguyên vật liệu, định mức tiêu hao khác trong sản xuất.
建立原物料的BOM,耗損限度。
– Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc CBNV dưới quyền thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty và các quy định về quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
負責指導,提醒員工遵守内規,規定有關使用公司的財產,衛生工具及勞動安全。
– Phối hợp với các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất theo định hướng phát triển của Công ty.
配合管理部工作讓公司達到目標
– Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự, phân công công việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá nhân sự các Phòng ban trực thuộc.
負責管理,培訓人事,分配工作,提醒各單位實施。
– Tổ chức hoạt động thi đua, hoạt động tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng suất & hiệu quả làm việc của CBNV.
進行比賽,教育訓練,提高工作效率。
– Thực hiện các yêu cầu khác của Tổng Giám Đốc
實施管理部的 其他要求。
CÁC QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC責任:
– Được quyền điều hành toàn bộ khối sản xuất của các Xưởng.
有權調度生産單位
– Điều chuyển, xử lý kỷ luật , tuyển dụng Công nhân , CB thuộc Xưởng sản xuất.
有權調動,處理 違反,招聘厰内的幹部或者人員
– Ban hành và ký các văn bản có liên quan đến nội quy, quy định áp dụng trong Xưởng sản xuất đồng thời kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định tại Xưởng sản xuất sau khi đã được Tổng Giám đốc thông qua về chủ trương.
頒行與核准有關内規的文件,同時觀察員工的執行。
– Đánh giá hiệu quả làm việc của CBCN các tổ hiệu quả hoạt động các bộ phận thuộc lĩnh vực sản xuất, đề xuất Tổng Giám đốc điều chỉnh lương, thưởng theo quy định tại Công ty.
考查員工的工作效率,對於工作好的員工,可建議加薪,享受公司的嘉獎規定。
– Yêu cầu các Bộ phận thuộc lĩnh vực sản xuất báo cáo định kỳ, đột xuất khi có nhu cầu.
要求生産的相關單位定期或有當需求的報告。
Yêu Cầu
– Đại học chuyên ngành QTKD hoặc kỹ thuật khác
業務管理或者技術
– Có kinh nghiệm thực tế 04 năm trở lên ở vị trí tương đương
四年以上在職
– Tin học: Thành thạo
– Anh văn: Lưu loát
電腦操作熟悉,英文流利
-Giao tiếp tốt, năng động, nạy bén, có trách nhiệm
交流好,有責任