Kế Toán Nhà Máy (Bắc Tân Uyên – Bình Dương)

Locations

Bình Dương

Mức lương

Thoả thuận

Experience

2 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Chế tạo

Job ID

2442

Mô tả công việc

– Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động kế toán tại NMBD: Giám sát việc tuân thủ đúng các quy trình / hướng dẫn về nhập xuất hàng hóa, thanh toán, kiểm soát tài sản, hàng hóa… tại NM. Phát hiện và phòng tránh các rủi ro trong quá trình hoạt động.
– Trực tiếp kiểm tra, tính giá thành từ báo cáo SX, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại NM.
– Chịu trách nhiệm quản lý công nợ và thanh toán nội bộ phát sinh tại NM.
– Kiểm soát và quản lý tài sản của Nhà máy. Nắm chắc tình hình biến động và tình trạng các tài sản tại NM: Kiểm tra, cập nhật, bàn giao các tài sản phát sinh tuân thủ chặt chẽ quy trình quản lý tài sản. Báo cáo tổng hợp tài sản khi có yêu cầu.
– Lập các báo cáo định kỳ/theo yêu cầu phản ánh số liệu về tình hình sản xuất, kết quả kinh doanh tại Nhà máy.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGĐ/Kế toán trưởng /QLNM giao.

Kỹ năng yêu cầu

- Tốt nghiệp ĐH/ CĐ chuyên ngành Kế Toán hoặc các chuyên ngành liên quan. - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương cho các công ty sản xuất. - Hiểu biết về phần mềm kế toán. - Sử dụng thông thạo các chương trình tin học văn phòng đặc biệt là chương trình bảng tính Excel - Kỹ năng giao tiếp. - Am hiểu về chuẩn mực kế toán VN - Biết sử dụng phần mềm kế toán - Chi tiết, cẩn thận. Khả năng phân tích, tỉ mỉ - Trung thực và liêm chính - Gọn gàng, ngăn nắp - Trách nhiêm cao với công việc