Ericsson Tuyển gấp Lập trình viên (Python, Java)

Locations

Hà Nội

Mức lương

600 - 1,000 USD

Experience

2 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Viễn thông

Job ID

2463

Mô tả công việc

• Implement configuration for existing automation applications.
• Develop and implement automation scripts/applications based on daily operation requirement.
• Take part in automation projects.
• Ensure all relevant information is captured, communicated and documented

Kỹ năng yêu cầu

- Có kỹ năng lập trình cơ bản - Biết sử dụng ngôn ngữ lập trình thông dụng: Python, Java - HIểu biết cơ bản về mạng di động và vận hành mạng

Benefit

• Competitive benefits and compensation (monthly salary and allowance, 13th month salary, performance bonus); • Training course • International working environment • Annual company trip • Performance Appraisal