Sales Supervisor in Eastern Region

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

1,000 - 1,200 USD

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Sản phẩm tiêu dùng

Job ID

719

Mô tả công việc

– Be in charge of Sales & Merchandising in Eastern Region: Dong Nai, Phan Thiet, Nha Trang, Vung Tau, Binh Thuan…
– Manage group of Team + Med. Reps + Sales Reps. (pharmacies & retailers)