Sales Manager

Locations

Bắc Ninh

Mức lương

1,000 - 1,500 USD

Experience

5 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Điện / Điện tử

Job ID

980

Mô tả công việc

– Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh
– Tìm kiếm và duy trì quan hệ với các khách hàng tiềm năng.
– Lập và phát triển mảng thị trường .
– Giám sát và hỗ trợ nhân viên trong bộ phận hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do công ty đề ra.
– Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc theo dõi và tổ chức triển khai ký kết hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng…

Kỹ năng yêu cầu

- Male -Ages : Under 33 years old. - Degree: Bachelor ( Economic, foreign trade..) - Experiences : at least 5 years of experience as Sales Manager in the manufacturing company . The candidates who have experience in electronic parts, tapes.. is prefered. - Starting time: ASAP