Phó Giám Đốc Thu Mua (资材副理)

Locations

Salary

1,500 - 2,500 USD

Experience

5 year

Job type

Industry

Job ID

1027

NIC’s Client

Job Description

– Hỗ trợ Phó TGĐ lập và thực hiện kế hoạch năm của nhóm thu mua, xác lập trọng tâm và phương hướng công việc trong năm nhằm đạt mục tiêu công việc trong năm của bộ phận.
协助副总制定及执行采购组年度计划,确立年度工作重心与方向,以达成部门年度工作目标
– Xét duyệt các loại hợp đồng, chứng từ, báo giá, báo biểu… để bảo đảm việc thu mua được thuận lợi triển khai.
审核各类合同、单据、核价单、报表等,以确保采购顺利开展
– Định kỳ tham gia và đôn đốc giám sát nhân viên liên lạc với nhà cung cấp để bảo đảm chuỗi cung ứng phát triển hữu hiệu.
定期参与并督导下属对厂商的互动沟通以确保采购供应链有效发展
– Nắm bắt định vị giá thành sản phẩm của nhân viên thu mua, hỗ trợ và xét duyệt phương thức giá thành thu mua để kiểm soát và giảm giá mua hữu hiệu.
掌握采购员对各商品成本的定位,协助与审核采购成本模式,以有效控管和降低采购成本
– Phối hợp giải quyết các sự việc và tình huống phát sinh để bảo đảm sự phối hợp tốt giữa các bộ phận
协调解决采购部突发事件及异常状况,以有效协调和解决各部门间问题
– Đôn đốc nhóm thu mua phát triển những nhà cung cấp mới và sản phẩm mới để bảo đảm nguồn cung ứng được ổn định.
督导采购对新供应商和新产品的开发,以稳定供应来源
– Nắm bắt những yếu tố liên quan của thị trường ảnh hưởng đến công việc thu mua, phản hồi thông tin chính xác với BP nghiệp vụ để làm tăng tính cạnh tranh khi nhận đơn hàng của BP nghiệp vụ.
掌握市场影响采购作业关键要素,反馈业务正确信息以增进业务接单竞争力
– Đôn đốc nhóm thu mua kiểm tra chất lượng sản phẩm, tính bảo vệ môi trường và chức năng sản phẩm, nhằm bảo đảm tính an toàn của sản phẩm và thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
督导采购检视产品质量、环保及功能性把关,以确保产品安全及满足客户需求
– Hoạch định và thực hiện đào tạo nhân viên trong bộ phận, nhằm bồi dưỡng nhân viên mua hàng và nâng cao năng lực nhân viên.
规划与执行部门教育训练工作,以培养采购人员及提升人员能力
– Kiểm soát tình hình lưu chuyển vật tư trong kho bằng số liệu, kiểm soát hiệu quả thời gian xuất hàng, duyệt giá và giá thành duyệt giá đến nơi chính xác.
用数据管控仓储物流,管控出货及核价时效和核价成本准确到位
– Lập và thực hiện dự toán, phân tích các số liệu thu mua theo tháng, quý, năm nhằm cung cấp quyết sách cho chủ quản tham khảo
制定与执行预算,并分析月,季,年,各项采购数据,以供主管决策叁考

Benefit

- Tốt nghiệp Đại học 教育程度:大学 - 5 năm kinh nghiệm với 3 năm ở vị trí tương đương - Tiếng Hoa giao tiếp tốt - Kỹ năng quản lý tốt