Giám Đốc Nhân Sự - Q2 (TL Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nhân Sự - Đào Tạo)

NIC's Client
- Khách hàng trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, cung ứng thuyền viên, xuất khẩu lao động
Job Description

I. Mô tả công việc
1. Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân lực trong trung hạn, dài hạn đảm bảo thực hiện được chiến lược phát triển của Công ty.
2. Tư vấn, đề xuất, xây dựng/ triển khai các hệ thống nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng quản lý, đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp/ hiệu quả.
3. Chịu trách nhiệm xây dựng/ triển khai hệ thống KPI cho Công ty.
4. Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực Công ty trên cơ sở xu hướng phát triển ngành nghề kinh doanh của Công ty, giá trị cốt lõi cần xây dựng, định hướng phát triển của doanh nghiệp.
5. Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng tháng/ hàng quý/ hàng năm đáp ứng nhu cầu về nhân lực trong ngắn, trung & dài hạn của Công ty.
6. Xây dựng kế hoạch và triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp; các chương trình đào tạo & phát triển nguồn lực phù hợp với yêu cầu Công ty.
7. Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự (lương, thưởng, phúc lợi...). Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng.
8. Dự kiến và giải quyết các rủi ro về kiện tụng liên quan đến vấn đề nhân sự.
9. Định hướng, hoàn thiện hệ thống quản lý, kiểm soát các văn bản hành chính: Nội quy, Quy chế, Biểu mẫu… của Công ty để đảm bảo tính hệ thống và quy chuẩn.
II. Yêu cầu:
- Nam/Nữ từ 30 tuổi trở lên.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quản trị doanh nghiệp…
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương của các công ty qui mô từ 100 nhân sự.
- Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề nhân sự.
- Tiếng Anh, vi tính thành thạo; có khả năng thuyết trình, kỹ năng đào tạo và huấn luyện.
- Có óc sáng tạo, tư duy logic, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt.
- Có khả năng đi công tác dài ngày tại các tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa…

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Director

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Nhân Sự - Q2 (TL Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nhân Sự - Đào Tạo)

Experience Level
Director

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
2000 - 3000 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Other

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864