QA-QC

Visimex JSC
- Visimex Joint Stock Company (Visimex., Jsc) known as a member of NIC GROUP was found in 2002 with the ambition of becoming a premier supplier of spices seasoning and agro products. Over a decade of operation, from a humble beginning of infrastructure and staff thanks to our internal constant attempt as well as the support of clients worldwide we have grown and developed continuously to gain significant success in the industry. Our turn over increases stable annually 200% and the brand name VISI
Job Description

• Quản lý hệ thống tài liệu nhà máy, duy trì sự kiểm tra áp dụng quy trình
• Đảm nhiệm vai trò IQC (Input Quality Control): Kiểm soát nguyên liệu đầu vào NM
• Kiểm tra các công đoạn sản xuất theo quy trình, kiểm tra vệ sinh và ghi hồ sơ báo cáo
• Công bố, kiểm nghiệm theo yêu cầu luật và nội bộ
• Quản lý hồ sơ organic bao gồm: Vùng trồng và sản xuất tại nhà máy
• Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng khách hàng Xuất nhập khẩu
• Tiếp nhận và xử lý các cuộc đánh giá bên ngoài
• Triển khai các công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCC tại nhà máy
• Báo cáo theo ngành dọc

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 1 Years

- Minimum Career Level: Entry Level

- Minimum Education Level: Certification

- Job Skills: - Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong nhà máy sản xuất, ưu tiên nông sản

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
QA-QC

Experience Level
Entry Level

Range Of Age
25-35

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
7000000 - 7000000 VND/Month

Work Location
Yen Bai

- Job Category: Other

- Benefits: - Lương cứng : 7-9 triệu
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty
- Thưởng theo năm, được đi du lịch nghỉ mát hàng năm

- Profile Consist: Nộp CV với tiêu đề : HỌ TÊN_NHÂN VIÊN QA/QC -VISIMEX

Consultant

Cao Thị Yến

Email: yenct@nicvn.com

Tel: 0439712763 (Ext:132)

Mobile: 0975500014


Benefits

- Lương cứng : 7-9 triệu
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty
- Thưởng theo năm, được đi du lịch nghỉ mát hàng năm

Contact Us

- Contact Person: Cao Thị Yến
- Email: yenct@nicvn.com
- Tel: 0439712763 (Ext:132)
- Mobile: 0975500014