Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông (Fresher) – Hcm (Tân Bình)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là Tập đioàn viễn thông Châu Âu lớn về viễn thông
Job Description

Mô tả công việc
- Am hiểu lập trình C/C++, java, … là một lợi thế
- Chịu khó học hỏi, không ngại khó
‘Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành viễn thông
- Tiếng anh giao tiếp tốt

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: Not required

- Minimum Career Level: Entry Level

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông (Fresher) – Hcm (Tân Bình)

Experience Level
Entry Level

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
8000000 - 8000000 VND/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Telecommunications

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864