Giám Đốc Kỹ Thuật Nhà Máy (Nhựa) – Đức Hòa Long An - Lương 30 – 50tr

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là công ty Đài Loan chuyên sản xuất về chai lọ nhựa
Job Description

TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC GIAO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hoạch định chiến lược sản xuất phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.。
- Tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí, vật tư theo yêu cầu.

- Chủ trì việc xây dựng, duy trì, cập nhật việc thực hiện các quy trình sản xuất, các quy định chất lượng trong toàn Công ty nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho Công ty.

- Chủ trì việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản phẩm; Nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng sản phẩm đang có; Nghiên cứu và triển khai việc áp dụng công nghệ mới, sản phẩm mới theo định hướng của Công ty.

- Chủ trì việc xây dựng định mức nhân công, định mức nguyên vật liệu, định mức tiêu hao khác trong sản xuất.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc CBNV dưới quyền thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty và các quy định về quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

- Phối hợp với các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất theo định hướng phát triển của Công ty.

- Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự, phân công công việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá nhân sự các Phòng ban trực thuộc.

- Tổ chức hoạt động thi đua, hoạt động tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng suất & hiệu quả làm việc
- Thực hiện các yêu cầu khác của Tổng Giám Đốc

CÁC QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Được quyền điều hành toàn bộ khối sản xuất của các Xưởng.

- Điều chuyển, xử lý kỷ luật , tuyển dụng Công nhân , CB thuộc Xưởng sản xuất.

- Ban hành và ký các văn bản có liên quan đến nội quy, quy định áp dụng trong Xưởng sản xuất đồng thời kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định tại Xưởng sản xuất sau khi đã được Tổng Giám đốc thông qua về chủ trương.

- Đánh giá hiệu quả làm việc của CBCN các tổ hiệu quả hoạt động các bộ phận thuộc lĩnh vực sản xuất, đề xuất Tổng Giám đốc điều chỉnh lương, thưởng theo quy định tại Công ty.

- Yêu cầu các Bộ phận thuộc lĩnh vực sản xuất báo cáo định kỳ, đột xuất khi có nhu cầu.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: General Director

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Đại học chuyên ngành QTKD hoặc kỹ thuật khác

- Có kinh nghiệm thực tế 04 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Thành thạo các kỹ thuật ép thổi chai nhựa

- Tin học: Thành thạo
-Giao tiếp tốt, năng động, nạy bén, có trách nhiệm

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Kỹ Thuật Nhà Máy (Nhựa) – Đức Hòa Long An - Lương 30 – 50tr

Experience Level
General Director

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
30000000 - 50000000 VND/Month

Work Location
Long An

- Job Category: Manufacturing

- Benefits: - Có đầy đủ chính sách cho nhân sự cấp cao
- Có chỗ lưu trú
- Hỗ trợ chi phí đi lại cho UV

- Profile Consist: Send Cv via email hongntt@nicvn.com

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

- Có đầy đủ chính sách cho nhân sự cấp cao
- Có chỗ lưu trú
- Hỗ trợ chi phí đi lại cho UV

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864