Nhân Viên Quản Lý Vùng Trồng Organic (Đạ Huai - Đa Teh - Lâm Đồng)

Visimex JSC
- Công Ty CP Visimex chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng nông sản tiêu, quế, hồi, điều, ... sang các thị trường Châu Âu, Châu Á, ...
Job Description

- Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ thuộc khu vực quản lý theo kế hoạch phát triển của Công ty;
- Đầu mối thu thập, xác nhận dữ liệu thông tin về các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác phát triển các vùng nguyên liệu hữu cơ;
- Xây dựng bản đồ tổng thể và chi tiết cho các vùng canh tác hữu cơ được phân công quản lý;
- Đào tạo, hướng dẫn cá nhân, tổ chức hợp tác xã canh tác hữu cơ về yêu cầu của tiêu chuẩn Organic và phương pháp canh tác hữu cơ;
- Kiểm tra, đánh giá tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy trình canh tác hữu cơ của vùng trồng;
- Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ cá nhân, tổ chức tham gia canh tác hữu cơ hoặc phối hợp với cán bộ kỹ trong việc tư vấn kỹ thuật, xử lý các vấn đề phát sinh trong canh tác hữu cơ;
- Xây dựng mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức địa phương trong hoạt động quản lý canh tác hữu cơ;
- Đề xuất xây dựng, cải tiến các tài liệu, hồ sơ phục vụ cho việc đào tạo và kiểm soát canh tác hữu cơ;
- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động, kết quả kiểm tra vùng canh tác hữu cơ tại khu vực phụ trách;
- Phối hợp với các cá nhân, bộ phận liên quan tiếp khách hàng, cơ quan liên quan, thăm, kiểm tra, đánh giá vùng trồng;
- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ có liên quan đến khu vực vùng trồng được phân công quản lý;
- Tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm không phù hợp, phản hồi của khách hàng và các bên quan tâm liên quan.
- Và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 1 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Certification

- Job Skills: - Tốt nghiệp trung cấp hoặc ĐH chuyên ngành Nông Lâm Nghiệp hoặc Thực Phẩm ...
- Được đào tạo về quản lý, canh tác theo tiêu chuẩn Organic, UTZ, Fairtrade.
- Có kinh nghiệm trong quản lý canh tác theo các tiêu chuẩn Organic, UTZ, Fairtrade.
- Mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo về công việc.
- Nắm bắt tốt kiến thức canh tác các cây trồng công nghiệp như điều, tiêu, cà phê, sầu riêng….
- Hiểu biết về thủ tục, phương pháp kiểm soát nội bộ, đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn Organic, UTZ, Fairtrade.
- Vi tính văn phòng.
- Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc
- Sự trung thực và chính trực
- Kỹ năng đào tạo và huấn luyện
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng quản lý thời gian

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Nhân Viên Quản Lý Vùng Trồng Organic (Đạ Huai - Đa Teh - Lâm Đồng)

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
8000000 - 8000000 VND/Month

Work Location
Lam Dong

- Job Category: Agriculture

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 0338090886


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 0338090886