Search jobs

Find 17 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám Sát Bán Hàng Miền Đông - Kênh OTCNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Nhân Viên Kinh Doanh - Hậu GiangNIC's ClientOther6,500,000-8,000,000 VND
3Nhân Viên Kinh Doanh - Bến TreNIC's ClientBen Tre6,500,000-8,000,000 VND
4Nhân Viên Kinh Doanh - Cần ThơNIC's ClientCan Tho6,500,000-8,000,000 VND
5Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh LongNIC's ClientVinh Long6,500,000-8,000,000 VND
6Nhân Viên Kinh Doanh - An GiangNIC's ClientAn Giang6,500,000
7Nhân Viên Kinh DoanhNIC's ClientHo Chi Minh6,500,000-8,000,000 VND
8Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ (Bến Lức - Long An)NIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
9Giám Sát Hành Chính Nhân Sự - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An15,000,000-17,000,000 VND
10Business Development Manager (Pharmacy)NIC's ClientHa Noi1,800-2,200 USD
11Giám Đốc Chi NhánhNIC's ClientHa NoiNegotiable
12Trưởng Phòng MaketingNIC's ClientHa Noi1,700-2,000 USD
13Trưởng Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển Sản PhẩmNIC's ClientHa Noi1,200-1,700 USD
14Giám Đốc Nhà MáyNIC's ClientHung Yen1,500-2,500 USD
15Trưởng Phòng Kinh DoanhNIC's ClientHa Noi2,000-2,500 USD
16Giám Đốc Kinh Doanh và Marketing Toàn QuốcNIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
17Product/ Marketing ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable