Search jobs

Find 11 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ (Bến Lức - Long An)NIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
2Giám Sát Hành Chính Nhân Sự - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An15,000,000-17,000,000 VND
3Business Development Manager (Pharmacy)NIC's ClientHa Noi1,800-2,200 USD
4Area Sales Manager (Pharmacy)NIC's ClientHo Chi Minh1,300-1,500 USD
5Giám Đốc Chi NhánhNIC's ClientHa NoiNegotiable
6Trưởng Phòng MaketingNIC's ClientHa Noi1,700-2,000 USD
7Trưởng Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển Sản PhẩmNIC's ClientHa Noi1,200-1,700 USD
8Giám Đốc Nhà MáyNIC's ClientHung Yen1,500-2,500 USD
9Trưởng Phòng Kinh DoanhNIC's ClientHa Noi2,000-2,500 USD
10Giám Đốc Kinh Doanh và Marketing Toàn QuốcNIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
11Product/ Marketing ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable