Search jobs

Find 38 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám Đốc Kinh Doanh Thực Phẩm Đông Lạnh (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
2Phó Giám Đốc Phòng Quản Lý Không Gian Mua Sắm (Leasing Bán...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
3Phó Giám Đốc Marketing Mảng Dịch Vụ Khách Hàng (Bán Lẻ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
4Kế Toán Trưởng (Bán Lẻ)NIC's ClientHo Chi Minh, An Giang, Dong Nai, Tien Giang, Vinh LongNegotiable
5Phó Giám Đốc Siêu ThịNIC's ClientAn Giang, Ba Ria-VT, Bac Lieu, Ben Tre, Ca Mau, Can Tho, Dac LacNegotiable
6Phó Giám Đốc Siêu ThịNIC's ClientGia Lai, Khanh Hoa, Phu Yen, Quang Ngai, Soc Trang, Tay NinhNegotiable
7Phó Giám Đốc Siêu Thị (Đà Nẵng)NIC's ClientDa NangNegotiable
8Deputy Leasing Director (Retails)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9Cosmetics Sales Executive - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
10Sales & Marketer (E - Commerce)NIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
11Senior Sales Manager (Electric Product)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Giám Đốc Truyền Thông (Retail)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
13Phó Giám Đốc Đào TạoNIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
14Giám Đốc Kinh Doanh - Nón Bảo HiểmNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-25,000,000 VND
15Trưởng Phòng Kinh Doanh - Nón Bảo HiểmNIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
16Phó Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng (Bán Lẻ)NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
17Phó Giám Đốc Phân Tích Đầu Tư Dự ÁnNIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
18Phó Giám Đốc Tài Chính (Phụ Trách Ngân Sách & Kiểm Soát...NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
19Phó Giám Đốc Tài Chính (Phân Tích, Thẩm Định Dự Án & Nguồn...NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
20Trưởng Phòng Kinh Doanh & Tiếp Thị (FMCG)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable