Search jobs

Find 37 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Phó Giám Đốc Phòng Quản Lý Không Gian Mua Sắm (Leasing Bán...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Phó Giám Đốc Marketing Mảng Dịch Vụ Khách Hàng (Bán Lẻ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
3Kế Toán Trưởng (Bán Lẻ)NIC's ClientHo Chi Minh, An Giang, Dong Nai, Tien Giang, Vinh LongNegotiable
4Phó Giám Đốc Siêu ThịNIC's ClientAn Giang, Ba Ria-VT, Bac Lieu, Ben Tre, Ca Mau, Can Tho, Dac LacNegotiable
5Phó Giám Đốc Siêu ThịNIC's ClientGia Lai, Khanh Hoa, Phu Yen, Quang Ngai, Soc Trang, Tay NinhNegotiable
6Phó Giám Đốc Siêu Thị (Đà Nẵng)NIC's ClientDa NangNegotiable
7Deputy Leasing Director (Retails)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
8Cosmetics Sales Executive - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
9Sales & Marketer (E - Commerce)NIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
10Senior Sales Manager (Electric Product)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
11Giám Đốc Truyền Thông (Retail)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
12Phó Giám Đốc Đào TạoNIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
13Giám Đốc Kinh Doanh - Nón Bảo HiểmNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-25,000,000 VND
14Trưởng Phòng Kinh Doanh - Nón Bảo HiểmNIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
15Phó Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng (Bán Lẻ)NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
16Phó Giám Đốc Phân Tích Đầu Tư Dự ÁnNIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
17Phó Giám Đốc Tài Chính (Phụ Trách Ngân Sách & Kiểm Soát...NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
18Phó Giám Đốc Tài Chính (Phân Tích, Thẩm Định Dự Án & Nguồn...NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
19Trưởng Phòng Kinh Doanh & Tiếp Thị (FMCG)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
20Wholesales Merchandise Team LeaderNIC's ClientHo Chi Minh900-1,100 USD