Search jobs

Find 39 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Merchandisers (E-commerce - Cosmetics)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Giám Đốc Kinh Doanh Thực Phẩm Đông Lạnh (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
3Phó Giám Đốc Phòng Quản Lý Không Gian Mua Sắm (Leasing Bán...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
4Phó Giám Đốc Marketing Mảng Dịch Vụ Khách Hàng (Bán Lẻ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
5Kế Toán Trưởng (Bán Lẻ)NIC's ClientHo Chi Minh, An Giang, Dong Nai, Tien Giang, Vinh LongNegotiable
6Phó Giám Đốc Siêu ThịNIC's ClientAn Giang, Ba Ria-VT, Bac Lieu, Ben Tre, Ca Mau, Can Tho, Dac LacNegotiable
7Phó Giám Đốc Siêu ThịNIC's ClientGia Lai, Khanh Hoa, Phu Yen, Quang Ngai, Soc Trang, Tay NinhNegotiable
8Phó Giám Đốc Siêu Thị (Đà Nẵng)NIC's ClientDa NangNegotiable
9Deputy Leasing Director (Retails)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
10Cosmetics Sales Executive - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
11Sales & Marketer (E - Commerce)NIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
12Senior Sales Manager (Electric Product)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13Giám Đốc Truyền Thông (Retail)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
14Phó Giám Đốc Đào TạoNIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
15Giám Đốc Kinh Doanh - Nón Bảo HiểmNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-25,000,000 VND
16Trưởng Phòng Kinh Doanh - Nón Bảo HiểmNIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
17Phó Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng (Bán Lẻ)NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
18Phó Giám Đốc Phân Tích Đầu Tư Dự ÁnNIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
19Phó Giám Đốc Tài Chính (Phụ Trách Ngân Sách & Kiểm Soát...NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD
20Phó Giám Đốc Tài Chính (Phân Tích, Thẩm Định Dự Án & Nguồn...NIC's ClientHo Chi Minh1,700-3,300 USD