Search jobs

Find 42 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Logistics ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Quan Hệ Đối Ngoại (HCM/Hà Nội)NIC's ClientHo Chi Minh, Ha NoiNegotiable
3Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Hàng HóaNIC's ClientHa Noi1,500-2,000 USD
4Senior Sourcing Executive (Agricultural Products)NIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
5HR Manager (Can speak Chinese)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Trưởng Phòng Tuyển Dụng Đào TạoNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-25,000,000 VND
7Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ( Quận 2)NIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-25,000,000 VND
8Trưởng Phòng Hành Chính Nhân SựNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9Marketing Manager (Can speak Chinese)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
10Sales Manager (Can speak Chinese)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
11Logistics Executive Sales (Sea & Airfreight)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Logistics Executive Sales (Sea & Airfreight)NIC's ClientHa NoiNegotiable
13Logistics Sales Leader (Sea & Airfreight)NIC's ClientHa Noi600-1,200 USD
14Port Manager (Phuoc Thai, Dong Nai Province) - $1500 - $2000NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
15Logistics Manager – Long Thanh – Dong NaiNIC's ClientDong Nai2,000-3,000 USD
16Purchasing ExecutiveNIC's ClientQuang Ngai15,000,000- USD
17ReceptionistNIC's ClientQuang Ngai7,000,000- VND
18Secretary for GD (Chinese & English languages)NIC's ClientQuang NgaiNegotiable
19Shipping ExecutiveNIC's ClientQuang NgaiNegotiable
20Maintenance ManagerNIC's ClientQuang NgaiNegotiable