Chuyên Viên Phân Tích Xếp Hạng Tín Nhiệm – TPHCM

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

1,200 - 1,500 USD

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Kiểm toán

Job ID

1905

Mô tả công việc

Chuyên Viên Phân Tích Xếp Hạng Tín Nhiệm – TPHCM

Nhiệm vụ của chuyên viên phân tích:

– Thu thập thông tin, phân tích, nhận định, xếp hạng về khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm theo phân công của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm;
– Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm dự kiến lên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm theo phân công của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm;
– Tuân thủ bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức quy định tại về đạo đức của chuyên viên thi hành tín nhiệm xếp hạng

Yêu cầu:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định tại Bộ luật Dân sự.
– Không là cán bộ, công chức, viên chức
– Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thống kê, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm.
– Có ít nhất ba 03 năm làm việc ở các tập đoàn lớn ở các vị trí như: kiểm toán, phân tích tài chính, phân tích chứng khoán , M&A, quỹ đầu tư .
– Tiếng Anh giao tiếp lưu loát