Phó Giám Đốc Khối Đầu Tư (BĐS)

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

2,300 - 4,000 USD

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Bất động sản

Job ID

2119

Mô tả công việc

Phó Giám Đốc Đầu Tư (BĐS)
B. NHIỆM VỤ
1. Chịu trách nhiệm công tác đầu tư – phát triển dự án các mặt bằng của Công ty kinh doanh.
– Nghiên cứu và định hướng phát triển cho các dự án được giao
– Lập kế hoạch và triển khai các dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt
– Quản lý và trực tiếp xử lý, hoàn thiện pháp lý của các dự án
– Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các cơ sở vật chất trực thuộc Cty để phát triển các dự án đầu tư, khai thác kinh doanh.
– Thông tin thường xuyên để tham mưu cho Giám đốc đầu tư về định hướng hoạt động đầu tư, định hướng hoạt động kinh doanh và phát triển các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động đầu tư trên cơ sở tình hình và điều kiện thực tế của thị trường;
– Tham mưu, đề xuất các định hướng đầu tư các mặt bằng của Công ty.
– Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.
– Phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo yêu cầu của pháp luật.
– Đánh giá và thẩm định các chỉ tiêu tài chính của các phương án đầu tư xây dựng mới, các dự án đầu tư sửa chữa cải tạo các đơn vị trực thuộc Công ty và các phương án hợp tác kinh doanh với đối tác tiềm năng theo sự phân công của lãnh đạo.
– Theo dõi tiến độ thi công xây dựng các công trình đầu tư và hoàn tất thủ tục hoàn công để bàn giao công trình đưa vào hoạt động kinh doanh.
– Tham mưu, đề xuất các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp các cơ sở vật chất của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh cho từng thời điểm phù hợp thị trường và thương hiệu Công ty.
– Thực hiện quản lý đầu tư đối với các dự án mà Công ty trực tiếp/tham gia đầu tư; tham gia quản lý phần vốn góp của Công ty, quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà Công ty nắm giữ cố phần;
– Định kỳ phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả từng mặt công tác, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ;

2. Tham mưu, tìm kiếm cơ hội đầu tư – liên kết dự án ra ngoài kinh doanh .
– Nghiên cứu, khảo sát thị trường, lên kế hoạch & tham mưu, đề xuất tìm kiếm cơ hội đầu tư.
– Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.
– Phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo yêu cầu của pháp luật;
– Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư từ các nhà đầu tư ;
– Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, xem xét đánh giá từng dự án.
– Tổng hợp các dữ liệu, thông tin nhằm hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh của Công ty, nhằm phát triển các chuỗi sản phẩm phục vụ dịch vụ du lịch và bất động sản.
– Khảo sát đánh giá tình hình kinh doanh dịch vụ bất động sản và đầu tư phát triển dự án cho dịch vụ du lịch để nắm bắt thị trường và tham mưu cho lãnh đạo định hướng đầu tư khi có yêu cầu. Tham mưu việc xây dựng các chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

*Báo cáo cho: Giám Đốc Đầu Tư – Phát Triển
* Quản lý/Giám sát: Nhân viên phòng ĐTPT theo sự phân công của Giám đốc
* Phối hợp với: Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
* Quan hệ bên ngoài: Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty
Các Sở ban ngành Nhà nước
Các đơn vị liên doanh liên kết
Đối tác và khách hàng

C. YÊU CẦU
– Tuổi từ 30 trở lên
– Trình độ Đại học, ưu tiên kiến thức về QTKD, đầu tư dự án, kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng.
– Kinh nghiệm 3-5 năm ở vị trí quản lý, ưu tiên đã từng triển khai phát triển dự án BĐS lớn.
– Nắm vững các văn bản pháp lý về đầu tư, xây dựng của Nhà nước.
– Có nhân cách tốt, thu hút, thuyết phục.
– Có kinh nghiệm phát triển dự án
– Có kinh nghiệm lập kế hoạch và triển khai dự án
– Có hiểu biết về thủ tục pháp lý dự án bất động sản
– Có mối quan hệ với sở ban ngành trong lĩnh vực bất động sản
– Ưu tiên có kinh nghiệm về phát triển bất đông sản thương mại
– Sức khỏe tốt.
– Chấp nhận đi công tác thường xuyên.
D. QUYỀN HẠN
– Chủ động triển khai và đề xuất các vấn đề cần hỗ trợ trong công tác được phân công.
– Giám sát, điều hành hoạt động của phòng theo sự phân công của Giám đốc.