Search jobs

Find 1103 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Dealer Principal (Auto)NIC's ClientHa Noi3,000-4,000 USD
2After Sales Manager (Auto)NIC's ClientHa Noi1,500-2,000 USD
3Trưởng Bộ Phận Quản Lý Trang Trại HeoNIC's ClientBinh Duong, Dong NaiNegotiable
4Thông dịch viên Tiếng HànNIC's ClientHo Chi Minh, Long AnNegotiable
5Female Guest Service Manager (Chinese Native)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-2,500 USD
6Receptionist cum. Administration Assistant (or Senior...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Sales Manager (FMCG - MT)NIC's ClientHo Chi Minh2,000- USD
8Trưởng Phòng Nhân Sự (Công Nghệ Thông Tin)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9Chuyên Viên Pháp Chế (Mô hình Kinh doanh Chuỗi)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
10Local Sales Manager (FMCG – Ref Office)NIC's ClientHo Chi Minh800-1,000 USD
11Export Sales (Manufacturer - Cashew, Cassia, Star Anise,...Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
12Cosmetics ConsultantNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Nông Sản)Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
14Giám Đốc Kinh Doanh (Ngành: Dịch Vụ Nha Khoa)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
15Giám Đốc Nhân Sự (Ngành: Dịch Vụ Nha Khoa)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Kỹ Sư Công Trình (M&E)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Chỉ Huy Trưởng Công Trình (M&E)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18Giám Sát Thi Công (M&E)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
19Quản Lý Dự Án (M&E)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
20Dental Sales Consultant Manager (District 3, HCMC)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable