Search jobs

Find 923 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám Đốc Kinh Doanh (Điện Gia Dụng) NEWNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-25,000,000 VND
2Giám Sát Kinh Doanh (kênh MT) - Điện Gia Dụng NEWNIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-15,000,000 USD
3Giám Sát Kinh Doanh (Kênh GT) - Điện Gia Dụng NEWNIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-15,000,000 VND
4Delivery Manager (Food) NEWNIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,500 USD
5Senior NodeJS Developer NEWNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Regional Sales Manager - Trưởng Phòng Kinh Doanh Ngành VLXDNIC's ClientHo Chi Minh24,000,000-25,000,000 VND
7Recruitment ConsultantNIC HR ConsultingHo Chi MinhNegotiable
8Sales Executive (Iron, Steel & Non-Ferrous Metal)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9HR - Admin ManagerNIC's ClientHo Chi Minh1,200-2,000 USD
10Manual TestingNIC's ClientHo Chi Minh800-1,200 USD
11Java Developer - $2.500 - $3.000NIC's ClientHo Chi Minh2,500-3,000 USD
12Quản Lý Sản Xuất (Nhà Máy Điều)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
13Giám Đốc Phát Triển Nguồn Nguyên Liệu - KontumNIC's ClientKon TumNegotiable
14HR Consulting ManagerNIC HR ConsultingHa Noi1,500-2,000 USD
15Senior Brand StrategistNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Nhân Viên SEONIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
17Giám Đốc Kỹ Thuật SEO - Công Ty GAMENIC's ClientHo Chi Minh2,000-2,200 USD
18Giám Đốc Kỹ Thuật CTO (Chief Technical Officer) – GAMENIC's ClientHo Chi Minh4,000-5,000 USD
19Giám Đốc Nhân Sự - Công Ty Dịch Vụ Công Nghệ - Đài Loan...NIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
20Giám Đốc Tài Chính – Công Ty Dịch Vụ Sản Xuất Game- Tiếng...NIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD