Amin Officer

Thang Long II Industrial Park

Locations

Hung Yen

Salary

15,000,000 - 20,000,000 VND

Experience

1 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Other

Job ID

Job Description
 • Công việc tổng vụ và kế toán: Tổng hợp chấm công của nhân viên,
 • Nhập vào phần mềm kế toán, xuất hóa đơn,
 • Kiểm tra trạng thái thanh toán ngân hàng trực tuyến, liên lạc với bộ phận bán hàng về doanh thu, v.v.
 • Xử lý tất cả các công việc hành chính chung như phiếu mua hàng, chuẩn bị thanh toán và quản lý/ lưu trữ/ sắp xếp hồ sơ…

Required skills

 • Kinh nghiệm 1 năm làm vị trí admin văn phòng
 • Tiếng nhật N2 trở lên
 • Tốt nghiệp đại học
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Benefit

 • Đầy đủ bảo hiểm xã hội, trợ cấp làm việc ngày lễ,
 • trợ cấp làm thêm giờ theo quy định
 • Lương tháng thứ 13
 • Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc