Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất – Hưng Yên

Locations

Salary

Negotiate

Experience

3 year

Job type

Industry

Job ID

725

NIC’s Client

Job Description

Chi tiết công việc
– Chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý, bảo quản và phát triển nguồn vốn, tài sản được Công ty giao. Tận dụng mọi nguồn lực của đơn vị một cách tối ưu; Đề xuất và thực thi các phương án quản lý sản xuất, điều hành một cách hiệu lực và hiệu quả.
– Xây dựng, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch sản xuất và chính sách kinh doanh của Công ty, định kỳ hàng tháng/quý/năm báo cáo việc thực hiện;
– Thực hiện các kế hoạch, chiến lược phát triển, tiêu chuẩn quản lý của Nhà máy theo quyết định của Giám đốc Công ty;
– Thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên tại Nhà máy. Quản lý toàn bộ nhân viên, thực hiện toàn quyền với nhân viên Nhà máy theo chính sách thủ tục nhân sự của Công ty, đảm bảo đúng Luật Lao động và Nội quy lao động của Công ty;
– Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong các quyết định, chủ động thực hiện các công việc được giao;
– Đóng góp ý kiến, sáng kiến trong quá trình quản lý sản xuất tại Nhà máy.

Quyền hạn
– Điều hành toàn bộ mọi hoạt động sản xuất của Nhà máy;
– Tham vấn các hoạt động quản lý, đầu tư tài sản, vật chất tại Nhà máy;
– Đề xuất với Giám đốc Công ty các yêu cầu về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản điều chỉnh hoạt động kinh doanh và các văn bản khác tại Nhà máy và Công ty có liên quan;
– Xử lý các nhân viên vi phạm theo quy định của Nội quy lao động, Luật lao động…

Required skills

- Am hiểu lĩnh vực sản xuất - kinh doanh của Công ty; - Năng lực quản lý và kỹ năng giao tiếp tốt; - Sử dụng tin học văn phòng và Internet thành thạo. - Tiếng Anh 4 kỹ năng tốt; - Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý điều hành sản xuất ở vị trí tương đương