Giám Đốc Kinh Doanh B2B

Locations

Salary

1,500 - 2,000 USD

Experience

0 year

Job type

Industry

Job ID

914

NIC’s Client

Job Description

Lập kế hoạch kinh doanh
– Xây dựng và phân bổ chỉ tiêu bán hàng cho NVKD (tháng, quý, năm) theo doanh số theo chỉ tiêu tổng giao từ Ban Giám Đốc.
– Xây dựng các phương án, kế hoạch xúc tiến bán hàng,hỗ trợ bán hàng.
– Phối hợp với bộ phận Marketing trong hoạch định các kế hoạch marketing
– Hoạch định kế hoạch hành động của Bộ phận căn cứ theo chỉ thị của cấp trên.
– Đề xúât kế hoạch phát triển sản phẩm và tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt.

Tổ chức bán hàng và xây dựng hệ thống quản lý bán hàng chuyên nghiệp
– Quản lý quy trình khách hàng theo kênh khách hàng phân công.
– Triển khai kế hoạch bán hàng cho NVKD, hỗ trợ nhân viên thực hiện mục tiêu công việc được giao.
– Thực hiện giao dịch với khách hàng tiềm năng.
– Thực hiện các phương án ,chương trình xúc tiến bán hàng

Giám sát bán hàng
– Kiểm soát chỉ tiêu bộ phận căn cứ vào số liệu thống kê và thực tế thi trường.
– Giám sát tình hình khách hàng và đối thủ.
– Thực hiện/đề xuất các hành động thích ứng biến động thị trường

Quản lý nhân sự bán hàng
– Tuyển dụng và huấn luyện đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp
– Quản lý chỉ tiêu bán hàng,kỹ năng,tiến trình hoạt động của từng NVKD
– Đánh giá NVKD, đề bạt, điều chuyển, đề xuất, sa thải NVKD căn cứ chính sách nhân sự.

Required skills

- Tốt nghiệp Đại học thuộc một trong những ngành kinh tế, QTKD, Ngoại ngữ. - Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Ưu tiên có kinh nghiệm về dầu ăn hoặc ngành hàng tiêu dùng nhanh - Kỹ năng quản lý và giao tiếp tốt. - Kỹ năng quản lý tốt.