Giám Đốc Đầu Tư Tài Chính

Locations

Ha Noi

Salary

Negotiate

Experience

5 year 5 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Finance/Investment

Job ID

1060

NIC’s Client

Job Description

– Quản lý các danh mục đầu tư, các quỹ đầu tư. Chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư
– Xây dựng đề xuất đầu tư trình Ban Giám đốc. Phối hợp cùng bộ phận Giao dịch để thực hiện các quyết định đầu tư
– Thực hiện các hoạt động huy động vốn cho các danh mục, các quỹ
– Báo cáo hoạt động các quỹ và danh mục đầu tư
– Tiến hành nghiên cứu, phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
– Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp. Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
– Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.
– Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

Required skills

- Nam/ Nữ 28-38 tuổi. Tốt nghiệp Đại học, chuyên môn các Tài chính, Kế toán, Quản trị, Thương mại quốc tế,... Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương. - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý công việc, tầm nhìn tư duy chiến lược tốt, nhạy bén về các khoản đầu tư của doanh nghiệp - Có kiến thức rộng về Tài chính quốc tế, tín dụng, ngân hàng - Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân, có trách nhiệm cao với công việc & chịu được áp lực. - Có hiểu biết xã hội và các mối quan hệ sâu rộng với các cơ quan, tổ chức… - Biết tiếng Trung là một lợi thế.