Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Locations

Ba Ria-VT

Salary

1,000 - 1,200 USD

Experience

3 year 3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Chemical/Biochemical

Job ID

1131

NIC’s Client

Job Description

1. Công tác tổ chức – nhân sự:
– Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức, cơ cấu nguồn nhân lực, định biên nhân sự, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty.
– Xây dựng, bổ sung, sửa đổi bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phòng ban phù hợp với tình hình hoạt động SXKD và chiến lược phát triển của công ty.
– Thực hiện các thủ tục về tổ chức – nhân sự khi phát sinh.

2. Tuyển dụng:
– Trực tiếp tuyển dụng các nhân sự thuộc thẩm quyền công ty “mẹ” và hỗ trợ tuyển dụng nhân sự của các công ty thành viên (khi cần).
– Xây dựng kế hoạch và ngân sách tuyển dụng
– Xây dựng các quy định, quy trình và các biểu mẫu liên quan đến công tác tuyển dụng.
– Xây dựng các tiêu chí tuyển dụng và các phương pháp đánh giá, lựa chọn ứng viên phù hợp.
– Thực hiện việc khảo sát, tìm hiểu và đánh giá về thị trường lao động nhằm đưa ra các chương trình tuyển dụng hiệu quả.
– Hướng dẫn, kiểm soát việc thực hiện công tác tuyển dụng của các công ty thành viên

3. Đào tạo
– Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo nhân sự trong Công ty.
– Xây dựng chính sách đào tạo, tổ chức cho CBNV tham gia đào tạo. Tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả sau đào tạo.

4. Đánh giá
– Xây dựng hệ thống đánh giá, theo dõi thực hiện công việc của CBCNV (tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá, xử lý thông tin phản hồi…)
– Tổ chức đánh giá kết quả công việc nhân viên, phát triển năng lực nhân viên.

5. Thực hiện các công việc về NSHC khác khi được phân công.

Yêu cầu :
* Giới tính: Nam tuổi từ 30 tới 40
* Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành nhân sự, luật , Nhật Bản và các ngành liên quan)
* Thông thạo tiếng Nhật (4 kỹ năng) tương đương N2
* Kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trở lên (ưu tiên những ứng viên đã từng làm trong công ty Nhật)
* Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Biên Hòa, Hồ Chí Minh,(nếu Bà Rịa-Vũng Tàu thì tự túc đi lại )
* Nơi làm việc: KCN Cái Mép, H Tân Thành, T Bà Rịa – Vũng Tàu
Thời gian làm việc : 8h30 -16:30 từ thứ 2 tới thứ 7 (thứ 7 nghỉ cách tuần)
Mức lương: 1.000 USD ~1200 USD
Phúc lợi, xã hội: theo quy định Cty. (sẽ giải thích rõ khi phỏng vấn)
* Quy chế làm việc và đóng BHXH theo quy định luật pháp Việt Nam
* Có xe đưa rước từ Hồ Chí Minh và Biên Hòa

Note: Yêu cầu nặng về kinh nghiệm công việc hành chánh và liên quan công tác an toàn lao động, PCCC, An toàn hóa chất (nếu có) và các quy định luật pháp về môi trường….