Trưởng phòng Kế Hoạch – Dự báo

Locations

Ho Chi Minh

Salary

1,800 - 2,200 USD

Experience

3 year 3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Auditing

Job ID

1180

NIC’s Client

Job Description

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Công tác quản lý trong bộ phận (trọng số: 30%)
 Lập kế hoạch hoạt động dự báo, kế hoạch hàng hoá phân công công việc cho các thành viên trong bộ phận phù hợp và khoa học.
Kiểm tra theo dõi, đôn đốc thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động dự báo.
 Chủ trì các cuộc họp DPM và Pre &SOP
 Tổ chức triển khai các cuộc họp S&OP
 Giải quyết các khó khăn phát sinh trong quá trình tác nghiệp của nhân viên trong bộ phận.
 Hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ cho các thành viên trong bộ phận thực hiện các công việc chuyên môn theo yêu cầu.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 Đảm bảo nguồn lực được vận hành hiệu quả
 Đảm bảo đáp ứng được mục tiêu, tiến độ và các dự báo đầy đủ thông tin, đúng tiến độ với độ tin cậy cao, đáp ứng các yêu cầu của lãnh đạo phòng.
 Đảm bảo dự báo nhu cầu sát với thị trường và hàng hoá cung ứng đúng và đủ cho thị trường
Phân tích kết quả dự báo (trọng số: 20%)
 Phân tích các kết quả dự báo để xây dựng thành các chỉ tiêu, các thông số hoạt động hoặc kinh doanh.
 Dự báo được các rủi ro (về thị trường … khi phân tích xu hướng theo tháng/quý/ năm và khu vực).
 Tổ chức các buổi họp định kỳ hàng tháng với các đơn vị liên quan về kế hoạch dự báo thị trường
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 Đưa ra được các chỉ số dự báo cho ngắn và trung hạn hỗ trợ trong việc ra quyết định kinh doanh
 Đưa ra được các dự báo về rủi ro (cho vòng đời sản phẩm, chỉ số kinh doanh của các đơn vị …)
Phân tích kế hoạch đặt hàng và điều phối với kế hoạch sản xuất (trọng số: 20%)
 Quản lý quá trình lập kế hoạch cung cấp hàng nội bộ và lập kế hoạch cho hoạt động mua hàng bên ngoài dựa trên sản lượng dự báo nhu cầu thị trường.
 Đảm bảo hàng hoá được cung cấp đúng và đủ cho hệ thống cùng với mục tiêu định mức – hàng tồn kho quy định.
 Chuẩn bị kế hoạch cung ứng và kế hoạch đặt hàng sản xuất cho các đối tác bên ngoài.
 Chuyển đổi các yêu cầu nhu cầu toàn hệ thống thành các kế hoạch cung cấp nội bộ (sản xuất) và gia công hay nhập khẩu
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 Xây dựng được kế hoạch đặt hàng trong ngắn hạn và dài hạn
 Đơn hàng đáp ứng được nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất theo thời gian.
Phân tích đánh giá mẫu (trọng số: 20%)
 Phân tích đánh giá và đề xuất mẫu bán chạy bán chậm và sản phẩm nền theo chu kỳ mỗi 6 tháng / lần hoặc theo đột xuất
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 Đưa ra được danh sách mẫu nền, bán chậm bán chạy
 Đề xuất huỷ mẫu
Công tác tham vấn cho lãnh đạo phòng. (trọng số: 10%)
 Tham vấn/ đề xuất cho lãnh đạo phòng về hoạt động dự báo và việc cải tiến/bổ sung các qui trình hoạt động liên quan
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 Đảm bảo các dự báo sát thực và các qui trình vận hành tốt, phù hợp và đáp ứng yêu cầu công việc.

Required skills

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN  Bằng cấp: Đại học:Chuyên ngành: Thống kê - Dự báo hoặc toán thống kê  Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh trình độ B  Số năm kinh nghiệm liên quan: 03Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công  Có khả năng chạy các phần mềm dự báo khác.  Thông thạo việc truy xuất dữ liệu trên XMAN  Có khả năng sử dụng Eview hoặc lập mô hình dự báo trên Excel