Trưởng Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm

Locations

Ha Noi

Salary

1,200 - 1,700 USD

Experience

0 year 0 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Pharmaceutical/Biotech

Job ID

1231

NIC’s Client

Job Description

1. Chịu trách nhiệm nghiên cứu và cải tiến sản phẩm
2. Giám sát độ ổn định – vòng đời sản phẩm, chất lượng sản phẩm
3. Xây dựng quy trình sản xuất và đăng ký Hồ sơ sản phẩm
4. Xây dựng và quản lý định mức nguyên vật liệu cho từng sản phẩm
5. Theo dõi, tiếp nhận thông tin/yêu cầu phản hồi từ Cục QLD, Cục ATVSTP-BYT về bổ sung hồ sơ đăng ký, quyết định cấp SĐK cũng như công văn đồng ý cho thay đổi/bổ sung.

Required skills

1. Trình độ Đại học (dược sĩ) trở lên 2. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong ngành dược phẩm 3. Am hiểu thị trường dược 4. Nắm rõ các quy định của Bộ Y Tế Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm. 5. Có tinh thần cải tiến liên tục trong công việc 6. Khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo và khác biệt.