Phó Giám Đốc Sản Xuất (thép, sắt ống)

Locations

Long An

Salary

1,200 - 1,500 USD

Experience

5 year 5 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Heavy Industry

Job ID

1260

NIC’s Client

Job Description

– Tốt nghiệp đại học ngành cơ khí chế tạo, cơ-điện tử…v.v…
– 05 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí trong sản xuất thép ống.
– Một số nội dung khác sẽ thảo luận trong cuộc phỏng vấn.
– Quản lý nhà máy >100 nhân viên, báo cáo cho Tổng giám đốc.
– Tiếng Anh: Có thể giao tiếp được.

Required skills

- 05 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí trong sản xuất thép ống - Tiếng Anh: Có thể giao tiếp được.