Supply Chain Manager

Locations

Ho Chi Minh

Salary

1,200 - 1,500 USD

Experience

5 year 5 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Industrial Products

Job ID

1269

NIC’s Client

Job Description

Công việc:
-Tư vấn cho lãnh đạo về chuyên môn liên quan đến lĩnh vực cung ứng.
-Lập kế hoạch, kiểm soát, điều hành các hoạt động của bộ phận cung ứng:
+Kế hoạch và kế hoạch sản xuất.
+Mua hàng
+Xuất nhập khẩu.
+Logistic
-Xây dựng các quy trình hoạt động của bộ phận Cung ứng.
-Nội dung chi tiết sẽ được trao đổi trong cuộc phỏng vấn.

Required skills

Yêu cầu: +Học vấn: Cao đẳng, đại học trở lên +Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương +Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. +Ưu tiên người đã từng làm việc tại các công ty Nhật Bản hoặc biết về lĩnh vực cơ điện và cơ khí.