Product Manager (Smart Phone)

Locations

Ho Chi Minh

Salary

Negotiate

Experience

3 year 3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Electrical/Electronics

Job ID

1279

NIC’s Client

Job Description

Mô tả công việc:
Phân tích thị trường, định vị, lên ý tưởng và thông điệp cho sản phẩm
• Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể
• Lên kế hoạch và phương án đánh giá cụ thể để triển khai các hoạt động Marketin
• Cập nhật thông tin sản phẩm cạnh tranh
• Sưu tập nghiên cứu thị trường quý bán chạy, bán chậm, model bán chạy nhất và nguyên nhân…
• Tích hợp báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu
• Phân tích thị trường, định vị, lên ý tưởng và thông điệp cho sản phẩm
• Xây dựng kế hoạch MKT tổng thể
• Lên kế hoạch và phương án đánh giá cụ thể để triển khai các hoạt động MKT
• Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong cuộc phỏng vấn

Required skills

- Trình độ : tốt nghiệp Đại học hoặc Đại Học trở lên - Am hiểu,về điện thoại (ưu tiên các ứng viên làm cho các hãng điện thoại như Samsung, Nokia, Sony, HTC hoặc các kênh phân phối như Thế giới di động) - Có thể chấp nhận đi công tác - Kỹ năng power point tốt - Có độ nhạy cảm nhất định đối với thương hiệu - Kinh nghiệm 3 năm trở lên - Giao tiếp tiếng Anh tốt