Trưởng Phòng Nhân Sự

Locations

Ho Chi Minh

Salary

1,200 - 1,700 USD

Experience

2 year 2 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Distribution - Wholesale

Job ID

1401

NIC’s Client

Job Description

Mô tả công việc
– Chịu trách nhiệm về quản lý nhân sự của công ty
– Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
– Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
– Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
– Lập ngân sách nhân sự.
– Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
– Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
– Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện.
– Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.
– Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
– Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
– Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Nhân sự.
– Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
– Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
– Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
– Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan
– Am hiểu sâu về Luật Lao động, Luật doanh nghiệp, Luật BHXH, Luật Công đoàn.
– Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
– Kỹ năng lập kế hoạch.
– Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
– Kỹ năng giao tiếp tốt.
– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Đã làm công ty có quy mô trên 100 nhân viên

Required skills

Yêu cầu: - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan - Am hiểu sâu về Luật Lao động, Luật doanh nghiệp, Luật BHXH, Luật Công đoàn. - Kỹ năng lãnh đạo nhân viên. - Kỹ năng lập kế hoạch. - Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc. - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo. - Kỹ năng giao tiếp tốt. - Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh. - Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Tiếng Anh hoặc tiếng hoa lưu loát