Branding Marketing Manager

Locations

Ho Chi Minh

Salary

Negotiate

Experience

5 year 5 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Trading - Commerce

Job ID

1448

NIC’s Client

Job Description

– Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu
– Quản lý ngân sách, đội ngũ nhằm triển khai cái hoạt động marketing hiệu quả.
– Thực hiện các chương trình tiếp thị, truyền thông/ online marketing và các hoạt động nhận diện thương hiệu khác theo kế hoạch kinh doanh hằng năm.
– Phồi hợp với GD Kinh doanh phát triển mạng lưới kinh doanh hiệu quả, chăm sóc khách hàng chu đao.

Required skills

Học vấn / Background Education:• Đại học chuyên ngành / University level major in Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Báo chí tuyên truyền, quản trị kinh doanh, kinh tế Các khoá huấn luyện cần tham dự / Training needKinh nghiệm / Experiences: 5 năm ở vị trí tương trong ngành FMCG Kỹ năng / Skills : - Tư duy phản biện. - Quản lý dự án. - Kỹ năng phân tích. - Phương pháp tiếp cận toàn diện: (cách suy nghĩ tích hợp một cách hệ thống kết nối với nhau & phân tích sự kết nối lẫn nhau giữa các chiến lược Marketing) - Am hiểu công nghệ. - Tư duy chiến lược và năng lực định hướng, khả năng tạo đột phá. - Có quan hệ tốt với các bên truyền thông - Có khả năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt - Năng lực sáng tạo, thẩm mỹ tốt. - Anh văn thành thạo - Thành thạo vi tính