Quản Lý Xưởng Khuôn – Long An

Locations

Long An

Salary

1,200 - 1,500 USD

Experience

4 year 4 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

1654

NIC’s Client

Job Description

– Nhận đơn lệnh sản xuất từ BGĐ (hoặc khách hàng), lên kế hoạch sản xuất cụ thể, báo cáo và cập nhật báo cáo cho BGĐ để BGĐ thông tin kịp thời đến bộ phận kinh doanh hoặc khách hàng.
– Chuẩn bị mọi vật tư cần thiết cho quá trình sản xuất đơn hàng và lường trước những khó khăn có thể sẽ đến trong quá trình sản xuất để có giải pháp xử lý kịp thời.
– Theo dõi và bám sát sản xuất để nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch và có những biện pháp thay đổi kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng sản xuất.
– Quan sát theo dõi nhân viên sản xuất để khi phát hiện những sai phạm về kỹ thuật vận hành, sử dụng dụng cụ đồ nghề …. Nhằm kịp thời đào tạo hướng dẫn đúng cách, đúng quy trình để đảm bảo sự an toàn lao động và tránh những hư hại thiết bị công cụ.
– Thường xuyên theo dõi , nhắc nhở công nhân bảo trì bảo dưỡng máy móc để vận hành được thuận lợi và đảm bảo tuổi thọ của máy móc, thiết bị.
– Phổ biến nội quy công ty, theo dõi, nhắc nhở để hướng dẫn nhân viên tuân thủ những quy định chung của công ty.
– Thiết kế, xem xét chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Xưởng Khuôn.
– Tiếp nhận và thực thi thêm các công việc khác do BGĐ giao phó từng thời điểm.

Required skills

- Lập các biểu mẫu của hệ thống ISO 9001:2008 theo công việc tổ mình quản lý. - Tổ chức, sắp xếp, điều động nhân viên trong tổ tùy theo yêu cầu công việc. - Được quyền đề xuất tăng lương, khen thưởng khi nhân viên hoàn thành tốt công việc được phân công theo quy định của Công ty. - Được quyền đánh giá và đề nghị sa thải nhân viên khi vi phạm nội quy quy định, vi phạm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ… - Được quyền đề xuất, kiến nghị lên Giám đốc nhà máy khi có những tình huống vượt quá khả năng để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. - Được quyền đề nghị ngưng sản xuất khi thấy không an toàn lao động hoặc an toàn về chất lượng liên quan đến công việc bảo trì.