Giám Đốc Điều Hành (Sản Xuất) – Long An

Locations

Long An

Salary

1,500 - 2,000 USD

Experience

3 year 3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

1656

NIC’s Client

Job Description

2.TRÁCH NHIỆM :
a) Hoạch định :
– Phối hợp với Ban điều hành xây dựng mục tiêu dài hạn cho Công ty.
– Điều hành các phòng ban để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho các phòng ban, đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
b) Quản trị :
– Giám sát hoạt động sản xuất của Công ty, đưa ra các chiến lược kịp thời cho từng thời điểm.
– Xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện hệ thống quy trình, quy định của Công ty đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất.
c) Kinh doanh :
– Định hướng việc tổ chức tìm kiếm khách hàng, đảm bảo đơn hàng đầy đủ cho năng lực sản xuất của Công ty.
– Thiết lập các mối quan hệ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo sản phẩm của Công ty được lưu hành rộng rãi trên thị trường.
– Đánh giá, giám sát hiệu quả của từng kênh tìm kiếm khách hàng.
d) Nhân sự
– Hoạch định nguồn nhân lực trong ngắn hạn và dài hạn.
– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng luôn đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty..
– Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty
e) Tài chính :
– Xây dựng ngân sách hoạt động, định mức về chi phí nguyên vật liệu sản xuất, chi phí điện nước, nhà xưởng ….
– Định kỳ theo dõi, đánh giá, giám sát để điều chỉnh ngân sách, định mức chi phí cho phù hợp với từng thời điểm.
f) Kiểm soát, báo cáo :
– Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
– Xây dựng và đảm bảo hệ thống báo cáo của các phòng ban được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.
3. QUYỀN HẠN :
– Tổ chức, sắp xếp, điều động nhân viên trong Công ty tùy theo yêu cầu công việc.
– Được quyền đề xuất tăng lương, khen thưởng khi nhân viên hoàn thành tốt công việc được phân công theo quy định của Công ty.
– Được quyền đánh giá, sa thải nhân viên khi vi phạm nội quy quy định, vi phạm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ…

Required skills

4. TIÊU CHUẨN : a.Trình độ học vấn / chuyên môn. - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : TN Đại Học chuyên ngành QTKD, Marketing …. - Trình độ vi tính : Vi tính Văn phòng thành thạo. - Trình độ ngoại ngữ : Biết Tiếng Hoa là một lợi thế. b. Kỹ năng . - Kỹ năng giao tiếp tốt,chịu áp lực công việc cao. - Kỹ năng hoạch định, triển khai chiến lược. - Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý.... c. Kinh nghiệm. - Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm điều hành các Công ty sản xuất. d. Phẩm chất cá nhân. - Có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn. - Có chính kiến. - Nhiệt tình, khéo léo và tế nhị trong giao tiếp. - Tác phong nghiêm túc, chấp hành kỹ luật.