Trưởng Phòng Thi Công

Locations

Ha Noi

Salary

20,000,000 - 30,000,000 VND

Experience

0 year 0 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Advertising/Promotion/PR

Job ID

1677

NIC’s Client

Job Description

* Công tác Quản lý:
– QL1: Lập và phê duyệt kế hoạch công việc phòng: Quý, tháng
– Lập và phê duyệt bảng phân bổ nhân sự triển khai DA
– Phê duyệt các nội dung sau: QL4: Kế hoạch tổng thể dự án, các đề xuất liên quan dự án
– Xử lý các vấn đề bất thường ảnh hưởng đến tiến độ và kỹ thuật tại công trình
– Nhận các BCCV tuần của CHT
– Các BCCV hàng ngày của KSHT, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và chất lượng hàng ngày.

* Công tác Kỹ thuật:
– Xác nhận bảng KLTC hiện trường của Ban chỉ huy.
– Xác nhận danh mục bản vẽ shop DA
– Xác nhận bản vẽ bố trí mặt bằng tập kết, bốc dỡ hàng hóa, kho bãi, vệ sinh, hình ảnh.

* Công tác hiện trường:
– Kiểm tra chất lượng, tiến độ, kỹ thuật thi công tại công trình: định kỳ 2 – 3 lần/tuần.

* Công tác nhà thầu thi công:
– Xác nhận Phiếu giao việc cho Nhà thầu (Xưởng SX); Kiểm và xác nhận đề xuất vật tư của Xưởng SX trước khi chuyển BP MH thực hiện;
– Duyệt tiến độ thi công của Nhà thầu
– Tham gia nghiệm thu hạng mục hoàn thành
– Xác nhận chất lượng hạng mục thi công hoàn thành

* Công tác Chủ đầu tư:
– Trình duyệt KH thi công tổng thể với CĐT
– Chuẩn bị các nội dung PLHĐ với CĐT
– Thương thảo và ký HĐ với CĐT
– Nhận bàn giao mặt bằng với CĐT

* Công tác báo cáo:
– Báo cáo cho GĐ công ty các vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến tiến độ, kỹ thuật tại công trình;
– Báo cáo cv hàng tuần cho GĐ công ty vào t2 hàng tuần;
– Thực hiện các báo cáo giai đoạn thi công cho GĐ công ty.

* Công tác họp:
– Tổ chức các cuộc họp dự án: họp giao ban tiến độ tuần, họp tuần, họp đánh giá dự án, Tổng kết giai đoạn dự án, tổ chức các buổi họp nóng dự án khi chậm tiến độ (nếu có).
– Tham dự các cuộc họp dự án: kỹ thuật, giao ban tiến độ tuần, các buổi họp nóng liên quan.
– Bắt buộc tổ chức và tham dự họp ít nhất 2 lần/tuần liên quan đến dự án.
– Tham dự các cuộc họp với CĐT

* Trách nhiệm theo yêu cầu công việc:
– Quản lý, đốc thúc Ban chỉ huy thực hiện dự án đúng tiến độ và chất lượng;
– Kết nôi các bộ phận để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án;
– Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung theo MTCV trên;
– Đảm bảo thực hiện tốt các công việc được giao phó và đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết công việc đạt được hiệu quả cao nhất;

* Trách nhiệm liên quan đến thủ tục và nội quy công ty
– Tuân thủ nội quy công ty, Quy định thực hiện dự án, Quy định Quản lý hành chính, Quy định về thanh toán và tạm ứng.
– Tuân thủ Quy định bảo mật thông tin của công ty.
– Tham gia các hoạt động văn hóa, sinh hoạt tập thể của công ty. Đóng góp vào việc xây dựng văn hóa Công ty

* Quyền hạn:
– Có quyền kiến nghị – đễ xuất nhân sự tham gia dự án, quyền đề xuất thay thế CHT công trình;
– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật với các bộ phận không thực hiện đúng cam kết, tiến độ đề ra;
– Được hưởng các chế độ quyền hạn khác theo chế độ chung của công ty, HĐ đã kỹ kết…