Chuyên Viên ISO

Locations

Ha Noi

Salary

12,000,000 - 15,000,000 VND

Experience

5 year 5 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Other

Job ID

1728

NIC’s Client

Job Description

Mô tả công việc:
• Xây dựng và duy trì Hệ thống ISO cho toàn Công ty. Đảm bảo duy trì hệ thống ISO theo tiêu chuẩn 9001 – 2015 của Công ty hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.
• Lập và thực hiện kế hoạch (năm) kiểm soát, đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ thống ISO của các phòng ban, bộ phận. Thường xuyên kiểm tra các bộ phận đảm bảo các chính sách và quy trình được thông qua và thực hiện đầy đủ.
• Ghi nhận các điểm không phù hợp. Phát hành Phiếu Yêu Cầu Khắc phục (Corrective Action Request) và theo dõi, nhắc nhở các Khối, Phòng ban, Bộ phận trong việc khắc phục những điểm không phù hợp của. Lập và lưu hồ sơ Khắc phục cho tất cả các điểm không phù hợp của từng phòng ban.
• Tìm kiếm các giải pháp cải thiện các hệ thống quản lý chất lượng của công ty.
• Phối hợp thực hiện đánh giá chất lượng bởi bên thứ ba.
• Cải tiến hệ thống văn bản ISO
• Đào tạo hệ thống ISO trong phạm vị nội bộ các phòng ban, bộ phận
• Quản lý hệ thống tài liệu hồ sơ ISO: 9001-2015
• Xây dựng các quy trình quản lý và tác nghiệp toàn công ty
• Xây dựng quy trình quản lý sản xuất và vận hành tại các nhà máy
• Kiểm soát hệ thống của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Báo cáo cho: Ban Tổng Giám đốc/ Tổng Giám đốc

Yêu cầu:
• Cử nhân khoa học xã hội hoặc quản trị doanh nghiệp, Quản trị Nhân lực, Luật, Ngoại ngữ
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
• Có khả năng lập kế hoạch, điều phối thực hiện kế hoạch hiệu quả
• Có kiến thức và hiểu biết về ISO cũng như các luật liên quan đến người lao động
• Hiểu về qui định chính sách và luật lao động
• Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo

Chế độ:
• Thu nhập hấp dẫn theo năng lực + KPI
• Mọi chế độ đều theo Luật lao động.
• Chế độ khác: Nghỉ lễ, Teambuilding hàng năm, nghỉ phép: 12 ngày/năm
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy được năng lực cá nhân và cơ hội thăng tiến