Giám đốc tài chính

Locations

Ho Chi Minh

Salary

3,000 - 4,000 USD

Experience

5 year 5 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Education - Training

Job ID

1744

NIC’s Client

Job Description

Mô tả công việc:

• Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính để báo cáo kịp thời cho HĐQT;
• Xây dựng các phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của Tập đoàn;
• Phân tích, đánh giá, thực hiện các dự án M&A
• Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế;
• Tổ chức đánh giá, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để kịp thời tham mưu cho HĐQT trong việc đưa ra các quyết sách kinh doanh thích hợp;
• Quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn.
• Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong từng năm tài chính; Xây dựng kế hoạch dòng tiền cho các dự án đầu tư;
• Giám sát việc thực hiện của các hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn; Quản lý danh mục đầu tư tài chính;
• Thiết lập phương án về doanh thu và lợi nhuận cũng như chính sách cổ tức của Tập đoàn trong các mục tiêu ngắn hạn và trung dài hạn;
• Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính trong và ngoài nước, thực hiện các chiến lược huy động vốn để có thể vận dụng hiệu quả các sản phẩm tín dụng.
• Được quyền làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế nhằm thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác tài chính;
• Đề xuất và soạn thảo trình HĐQT các quy trình, quy định phục vụ cho công tác quản lý tài chính;
• Ký các văn bản, thông báo yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, báo cáo chuyên môn về các vấn đề liên quan đến công việc tài chính

Yêu Cầu Công Việc
• Trình độ: Đại học trở lên
• Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp
• Kinh nghiệm: 5 năm ở vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Giám Đốc tài chính hoặc tương đương
• Kỹ năng: Sử dụng tốt các phần mềm kế toán chuyên dụng, các phần mềm quản lý,
• Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
• Chứng chỉ liên quan: CPA hoặc CFA, Anh văn là một lợi thế
• Kiến thức liên quan: Kiểm toán – kế toán, Luật, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán.
• Các tố chất cần thiết: nhiệt tình, trung thực, bảo mật và có trách nhiệm cao trong công việc.
• Giao tiếp tiếng anh thành thạo