Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hoa – (Đức Hòa, Long An)

Locations

Ho Chi Minh

Salary

20,000,000 - 30,000,000 VND

Experience

2 year 2 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

1798

NIC’s Client

Job Description

Mô tả công việc:
– Quản lý và tổ chức hệ thống sản xuất : nhân sự, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất.
– Thực hiện đào tạo, giám sát, tổng hợp báo cáo đánh giá các nội dung quản lý.
– Quản lý sản lượng và chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản xuất đúng tiến độ
– Có phương pháp đo lường, đánh giá CB-CNV sản xuất tại Nhà Máy
-Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý sản xuất trong ngành nhựa
Yêu cầu:
– Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
– Có khả năng quản lý điều hành mọi hoạt động tại xưởng sản xuất
– Tiếng hoa lưu loát
– Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nhựa