Giám đốc Dịch vụ Khách Hàng (Account Director)

Locations

Ho Chi Minh

Salary

Negotiate

Experience

2 year 2 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Advertising/Promotion/PR

Job ID

1869

NIC’s Client

Job Description

I/ Thông tin chung:
1. Bộ phận/ Phòng ban: Khách hàng (Account)
2. Chức vụ: Giám Đốc Dịch vụ Khách Hàng (Account Director)
3. Chức năng: Quản lý dịch vụ khách hàng, Lập và thuyết trình các bản đề xuất/kế hoạch truyền thông
4. Quản lý bởi/Báo cáo tới:Ban Giám Đốc (BOD)
5. Liên hệ công việc:Tất cả các phòng ban trong công ty
6. Hình thức trả lương: Cố định + thưởng hiệu quả hàng năm
7. Trách nhiệm giám sát:Có
8. Nhân viên thuộc quản lý: Các nhân viên khách hàng.

II/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Các công việc quản lý và giám sát (20%):
– Quản lý và điều phối công việc cho các nhân viên trong bộ phận
– Giám sát và tư vấn cho nhân viên trong việc tổ chức họp ý tưởng, chiến lược, lên bản đề xuất và triển khai.
2. Các công việc chuyên môn (70%):
– Tư vấn và tham mưu với Ban Giám Đốc hướng phát triển dịch vụ và con người của công ty;
– Gặp gỡ khách hàng cùng phòng kinh doanh để tư vấn và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng;
– Phân tích nhu cầu khách hàng, tham mưu cùng Giám Đốc khách hàng trong việc tiếp cận vấn đề làm tiền đề cho
việc họp ý tưởng và lập kế hoạch truyền thông tiếp thị trực tuyến (Digital marketing) cho Công ty và Khách hàng;
– Tham mưu với Giám đốc Khách hàng trong định hướng chiến lược, kế hoạch, ý tưởng chủ đạo trong bản đề xuất
cho khách hàng;
– Trình bày, diễn giải bản đề xuất với nội bộ Công ty và Khách hàng;
– Cùng phòng kinh doanh thuyết phục khách hàng mua các sản phẩm của Công ty hiện có;
– Tìm kiếm khách hàng và phát triển hệ thống khách hàng
– Giám sát chất lượng và tiến độ của toàn bộ quá trình thực hiện các chiến dịch truyền thông tiếp thị trực tuyến;
– Kiểm soát và thống kê KPI của các dịch vụ trong chiến dịch truyền thông tiếp thị trực tuyến từ các phòng ban kỹ
thuật/ chuyên môn;
– Đưa ra các giải pháp khắc phục chất lượng, sự cố chiến dịch cho khách hàng;
– Xử lý các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
– Sáng tạo linh động theo từng đối tượng khách hàng, loại hình kinh doanh, mặt hàng kinh doanh của khách hàng;
3. Các công việc hỗ trợ, tự làm khi cần (10%):
– Tham gia tổ chức các buổi huấn luyện, trao đổi, cập nhật xu hướng truyền thông tiếp thị trực tuyến, nghiệp vụ…;
– Soạn thảo văn bản giấy tờ, biểu mẫu liên quan tới dự án;
– Hỗ trợ phòng kinh doanh và các phòng ban khác theo chỉ định và phê duyệt của Ban Giám Đốc

III/Trách nhiệm:
– Đảm bảo chất lượng dịch vụ của các dự án;
– Đảm bảo các chỉ số cam kết (KPI) với Công ty
– Đảm bảo lợi nhuận tốt nhất (cân bằng giữa IC và giá dịch vụ trên hợp đồng) cho các dự án;
– Báo cáo và cập nhật cho Ban Giám Đốc xúc tích và đầy đủ tình hình dịch vụ và các dự án;
– Tham gia đầy đủ các buối họp (Brainstroming, Brief, Report..).

IV/ Quyền hạn:
– Trực tiếp tuyển dụng, đánh giá, điều động nhân lực trong Phòng
– Đề xuất định hướng, kế hoạch, ý tưởng chủ đạo của bản đề xuất và dịch vụ với khách hàng với Ban Giám Đốc
– Tiếp cận, tham khảo các thông tin cần thiết cho công việc;
– Yêu cầu các phòng ban khác phối hợp công việc và hoàn thành tiến độ.

V/ Điều kiện làm việc:
– Được trang bị 01 máy tính, điện thoại bàn, VPP, email giao dịch, thẻ taxi theo định mức quy định;
– Làm việc theo giờ hành chính, được nghỉ thứ 7 và CN, nhận điều động khi có yêu cầu làm thêm ngoài giờ;
– Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty và theo chức danh, cấp bậc đảm nhiệm.

VI/ Các chỉ số đo lường thành tích:
– Theo bản KPI áp dụng cho vị trí Giám Đốc bộ phận khách hàng
– Thời gian thực hiện đánh giá thành tích: 06 tháng hoặc 01 năm/lần.

VII/ Yêu cầu năng lực:
1. Trình độ học vấn:Đại học trở lên
2. Trình độ chuyên môn: Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, Ngôn ngữ, Marketing, Quảng cáo…
3. Trình độ ngoại ngữ: Anh văn thành thạo.
4. Trình độ vi tính: Thành thạo tin học văn phòng (Words, excel, powerpoint, email, internet…).
5. Kinh nghiệm làm việc:
Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, 02 năm vị trí Nhân viên Dự án/Nv khách hàng;
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm ở các công ty cùng ngành hoặc cạnh tranh trực tiếp;
Am hiểu về lĩnh vực Truyền thông, Quảng cáo;
Có kiến thức về Marketing;
Có mối quan hệ rộng với cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ ngành giải trí.
6. Khả năng cần có:
Lập kế hoạch và triển khai công việc;
Làm việc theo nhóm;
Lập chiến lược Marketing;
Đàm phán và thương thuyết;
Chịu được áp lực về công việc và tiến độ;
Tuân thủ nội quy, kỷ luật lao động.
7. Đặc điểm cá nhân:
Nam/nữ, ngoại hình lịch thiệp;
Tư duy chiến lược và sáng tạo;
Thái độ “Can do attitude”;
Cởi mở, nhanh nhẹn;
Có tinh thần trách nhiệm.