Chuyên Viên Tư Vấn Chiến Lược Cấp Cao

Locations

Dong Nai

Salary

4,000 - 6,000 USD

Experience

8 year 8 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

1891

NIC’s Client

Job Description

– Nghiên cứu, khảo sát, phỏng vấn khách hàng và thị trường hoặc các buổi thảo luận để thu thập thông tin trong các dự án tư vấn của Công ty.
– Trực tiếp hoặc tham gia cùng đánh giá, nhận định, xây dựng bản phân tích chiến lược, thuyết trình, đề xuất giải pháp cho khách hàng.
– Làm việc với các agencies trong phạm vi của dự án và nội dung công việc đã được thông qua bởi BOD.
– Chăm sóc khách hàng nhằm hỗ trợ về công việc và giải quyết các phát sinh liên quan đến chuyên môn.
– Giới thiệu với khách hàng về chuyên môn và dịch vụ.
– Đánh giá cơ hội tư vấn và đề xuất những trường hợp của doanh nghiệp mà Công ty nên tiếp cận để gia tăng cơ hội giới thiệu dịch vụ.
– Viết bài về case study và bài tổng hợp có liên quan đến các hoạt động chuyên môn do công ty tổ chức, chia sẻ, liên kết (hội thảo, seminar, sự kiện,..)
– Hỗ trợ nhóm kinh doanh cùng lập kế hoạch phát triển khách hàng.
– Hỗ trợ các hoạt động Marketing, PR của Công ty.
– Hỗ trợ liên kết với các đối tác để tổ chức và mở rộng chia sẻ về chuyên môn.

Required skills

- Tốt nghiệp Đại Học hoặc Thạc Sĩ chuyên ngành Quản Trị Chiến Lược, Quản Trị Kinh Doanh, Marketing. - Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tư duy phản biện, chủ động trong suy nghĩ, lập kế hoạch và thuyết trình. - Tối thiểu có 8 năm kinh nghiệm làm việc và ít nhất 3 năm làm công việc trực tiếp về Marketing, Market Researching, Branding hoặc lập chiến lược, kế hoạch.