Giám Đốc Nhà Máy (Bột Giặt)

Locations

Ho Chi Minh

Salary

1,200 - 2,000 USD

Experience

5 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

1946

NIC’s Client

Job Description

1. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Quản lý và điều hành toàn bộ các công việc liên quan tới các hoạt động của nhà máy nhằm đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định.
2. TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất đáp ứng các đơn hàng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh .
2. Quản lý công tác kỹ thuật, Điều độ – Kế hoạch, chất lượng:
a. Tổ chức lập kế hoạch sản xuất và triển khai đến các cấp quản lý thuộc quyền. Tổ chức kiểm tra phối hợp hỗ trợ và chấn chỉnh sản xuất nhằm đạt năng suất, hiệu suất máy theo định mức của Công ty.
b. Xây dựng và giao định mức tiêu hao nguyên vật liệu, điện, vật tư phụ tùng cho các đơn vị.
c. Kiểm sóat việc thực hiện định mức, đưa ra giải pháp để đảm việc việc sử dụng VTPT, nguyên, vật liệu sử dung trong đinh mức cho phép.
d. Xây dựng định mức đứng máy, đề xuất nhu cầu và phân bổ lao động trong Nhà Máy hợp lý đạt hiệu quả làm việc cao, tiết kiệm lao động, tăng năng suất và thu nhập cho công nhân.
e. Xây dựng nhu cầu và tổ chức quản lý sử dụng vật tư phụ tùng thay thế phù hợp, tiết kiệm.
f. Huy động toàn bộ thiết bị hoạt động, đảm bảo đạt năng suất và chất lượng theo yêu cầu của Công ty.
g. Xây dựng chỉ tiêu chất lượng bán thành phầm, thành phẩm.
h. Xây dựng phương pháp, cách thức kiểm tra chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm trên từng công đoạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Công ty.
i. Tổ chức kiểm soát và khống chế các chỉ tiêu chất lượng bán thành phầm, thành phẩm.
3. Quản lý máy móc thiết bị tại Nhà máy sản xuất ở Khu công nghiệp Mariel, cộng Hòa Cuba :
a. Quản lý thiết bị sản xuất của Nhà Máy không để hư hỏng, xuống cấp.
b. Xây dựng lịch tu sửa thiết bị định kỳ và kiểm sóat việc thực hiện theo lịch.
4. Quản lý hàng hóa trong kho tại Nhà máy ở Khu công nghiệp Mariel, cộng Hòa Cuba.:
a. Xây dựng qui trình xuất nhập kho, đảm bảo quản lý hàng hóa trong kho không thất thoát, số liệu chính xác.
b. Qui hoạch mặt băng và tổ chức việc sắp xếp mặt bằng, duy trì nề nếp để tạo ra môi trường làm viêc thông thoáng, nề nếp, khoa hoc
5. Quản lý nhân sự thuôc các Bộ phận của Nhà máy.
a. Thiết lập cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý trong Nhà máy để đảm bảo họat động hiệu quả.
b. Quản lý nhân sự của Nhà máy, đảm bảo nhân sự đủ theo định biên.
c. Tổ chức huấn luyện, đào tạo tay nghề cho CN mới đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Công ty.
d. Tổ chức đào tạo về công tác an tòan lao động, Phòng cháy chữa cháy cho CN trong nhà máy.

PHẠM VI TRÁCH NHIỆM:

1. Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động thuộc trách nhiệm của mình kể từ ngày chính thức chấp/tiếp nhận vị trí công việc này cho Công ty
2. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhà máy và/hoặc Ban điều hành của Công ty về việc thực hiện công việc được ủy quyền (nếu có)

5. QUYỀN HẠN

1. Quyết định tuyển dụng, đề bạt, kỷ luật, sa thải nhân viên thuộc cấp trong phạm vi quản lý của mình theo chính sách nhân sự của Công ty;
2. Đại diện Công ty liên hệ với cơ quan chức năng trong phạm vi hoạt động kinh doanh .
3. Có quyền khởi xướng, đề xuất các đề án, dự án, chương trình với Giám đốc Điều hành để áp dụng, ứng dụng tại nhà máy nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy, nâng cao giá trị thương hiệu Công ty;
4. Tham mưu, xem xét, thẩm tra trước khi ban hành các dạng văn bản: quy trình/thủ tục, hướng dẫn, quy định/quy chế, quy cách, tiêu chuẩn, thông báo, bảng/phiếu kiểm tra, các sổ tay/cẩm nang liên quan đến lĩnh vực do mình đảm trách.

6. MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC:

1. Với cấp trên:
– Ban điều hành: Nhận chỉ đạo, báo cáo thực hiện, cố vấn và phối hợp trong hoạt động có liên quan.
2. Là cấp cao nhất của Nhà máy sản xuất, chỉ đạo, quản lý và điều hành các bộ phận trực thuộc nhà máy
3. Với bên ngoài:
– Các cá nhân, tổ chức là khách hàng của công ty
– Các nhà cung ứng sản phẩm, dịch vụ của công ty
– Các đại sứ quán, các tổ chức liên quan đến vấn đề ngoại giao

7. TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

1. Hoàn tất các kế hoạch được phê duyệt đúng hạn, đầy đủ thông tin yêu cầu theo từng công việc cụ thể.
2. Hoàn tất các báo cáo có liên quan đúng hạn, đầy đủ nội dung yêu cầu
3. Sử dụng các nguồn lực của công ty hiệu quả
4. Hoàn tất các mục tiêu của bảng đăng ký chỉ số thành tích công việc theo form mẫu công ty (KPI)

8. CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI:

1. Lương tháng: theo thỏa thuận riêng và được bảo mật.
2. Lương tháng 13 (đối với nhân viên làm việc đủ 12 tháng)
3. Phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi: theo quy định của công ty
4. Thưởng theo thành tích: theo thỏa thuận riêng và được bảo mật.

Yêu cầu:

Bằng cấp:
• Có bằng cử nhân Đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc Đại học kỹ thuật trong ngành bột giặt, chất tẩy rửa.
• Chuyên ngành kỹ thuật: bột giặt, chất tẩy rửa.
• Vi tính văn phòng (word, excel), kỹ thuật, Autocad
• Anh văn : giao tiếp – kỹ thuật

Kỹ năng:

• Có kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa
• Có kiến thức cơ bản về quản lý và giám sát
• Kỹ năng tổ chức, quản lý
• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
• Có khả năng đảm nhận các công việc khác trực thuộc bộ phận sản xuất
• Giao tiếp tốt

Kinh nghiệm làm việc:

• Có kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương
• Sức khoẻ tốt
• Quyết đoán, chững chạc, năng động, sáng tạo.
• Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.