: Phó Chánh Văn Phòng(Tư Vấn Chiến Lược)

NIC's Client
-
Job Description

Vị trí: Phó Chánh Văn Phòng
Nhiệm vụ:
1. Hỗ trợ Chánh VP điều hành hoạt động của VPTGĐ
2. Tham mưu cho TGĐ xây dựng định hướng, chiến lược phát triển của công ty
3. Tham mưu cho TGĐ các phương án giám sát hoạt động của của tập đoàn một cách hiệu quả
4. Hỗ trợ xây dựng, triển khai, theo dõi, đánh giá KPI của cán bộ nhân viên của tập đoàn
5. Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của TGĐ
Tiêu chuẩn:
1. Có kinh nghiệm ở các vị trí quản ký
2. Có khả năng xây dựng và điều hành kế hoạch cho công ty
3. Ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống đánh giá KPI
4. Ưu tiên có bằng đại học luật

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
: Phó Chánh Văn Phòng(Tư Vấn Chiến Lược)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
3000 - 4000 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Other

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864