Phiên Dịch Tiếng Trung – Phước Thái – Đồng Nai

Locations

Dong Nai

Salary

12,000,000 - 15,000,000 USD

Experience

2 year 2 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

2129

NIC’s Client

Job Description

Mô tả công việc:
• Phiên dịch các tài liệu hành chính từ tiếng trung sang tiếng việt và ngược lại
• Một số tài liệu văn phòng khác
Yêu cầu
• Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng trung, có kinh nghiệm phiên dịch cho công ty sản xuất của đài loan.
• Am hiểu văn hóa đài loan
• Khả năng dịch thuật nói và viết lưu loát.