Giám Đốc Điều Hành Công Ty Cấp 1(Bất Động Sản)

Locations

Ho Chi Minh

Salary

4,000 - 6,000 USD

Experience

3 year 3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Real Estate

Job ID

2148

NIC’s Client

Job Description

Nhiệm vụ:
1. Điều hành, quản lý công ty mà mà tập đoàn có vốn đầu tư
2. Đưa ra định hướng phát triển hiệu quả cho công ty được giao quản lý
3. Lập kế hoạch hoạt động, phương án giám sát hoạt động của công ty, đảm bảo tuân thủ đúng theo định hướng của tập đoàn
4. Báo cáo tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Tập đoàn
Tiêu chuẩn:
1. Có kinh nghiệm hoặc từng đảm nhận vị trí quản lý ở các công ty bất động sản hoặc công ty đầu tư tài chính
2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A