Trưởng Phòng Kinh Doanh (Hóa Chất Xây Dựng)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là một tập đoàn kinh doanh về các hóa chất xây dựng
Job Description

Mô tả công việc
1. Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh và Công ty trong công tác lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh tại khu vực Miền Nam.
2. Lập kế hoạch bán hàng của phòng kinh doanh và giao chỉ tiêu doanh số, giám sát đảm bảo khả năng hoàn thành kế hoạch cho từng nhân viên của phòng.
3. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin trên thị trường để điều chỉnh kế hoạch hoặc có những đề xuất, kiến nghị cho Ban TGĐ Công ty.
4. Chăm sóc, duy trì và phát triển đội ngũ khách hàng đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững của Công ty.
5. Quản lý và đôn đốc thu hồi công nợ để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn nguồn vốn của Công ty.
6. Phối hợp với các phòng/ban trong Công ty đảm bảo hoàn thành mục tiêu của phòng kinh doanh chi nhánh và mục tiêu chung của Công ty
7. Đảm bảo toàn bộ các hoạt động của PKD Chi nhánh tuân thủ nội quy, các quy định, quy trình của Công ty.
8. Đảm bảo PKD chi nhánh làm việc chuyên nghiệp góp phần xây dựng và duy trì hình ảnh Công ty.
9. Đào tạo và đề xuất đào tạo cho CBCNV tại PKD chi nhánh đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.
10. Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng, Giao thông
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh
- Thành thạo kỹ năng Giao tiếp bằng Tiếng Anh

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: Not required

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Trưởng Phòng Kinh Doanh (Hóa Chất Xây Dựng)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
30000000 - 40000000 VND/Month

Work Location
Ha Noi

- Job Category: Civil/Construction

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864