Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)

Locations

Ho Chi Minh

Salary

1,500 - 2,000 USD

Experience

4 year 4 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Advertising/Promotion/PR

Job ID

2303

NIC’s Client

Job Description

Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)
Quản lý tuyển dụng
– Phân tích dữ liệu thị trường bên ngoài cũng như các dữ liệu nội bộ về nhân sự hiện tại và trong tương lai để phát triển lương cho ngân sách và dự báo lương, phù hợp với chính sách C & B của công ty
– Quản lý các hoạt động tuyển dụng nội bộ và bên ngoài
– Tận dụng địa chỉ liên lạc nội bộ và bên ngoài để xây dựng, quản lý và duy trì data ứng viên bên ngoài cho tương lai.
– Phát triển các phương pháp tìm nguồn cung ứng để tìm các trình điều khiển tốt nhất của tài năng bằng cách tận dụng nhiều kênh, bao gồm nhưng không giới hạn các kênh xã hội, kết nối mạng, tìm nguồn cung ứng trực tiếp, tuyển dụng internet, khai thác dữ liệu, quảng cáo, giới thiệu người lao động, địa chỉ liên lạc đối thủ cạnh tranh và các nhà cung cấp bên thứ ba / đối tác.
C&B
– Xây dựng chiến lược thưởng công ty phù hợp với thị trường để thu hút và giữ nhân tài.
– Xây dựng phần thưởng, đền bù và lợi ích án cho công ty
– Tạo điều kiện cho công ty xem xét hiệu suất hàng năm
– Xem xét quá trình tính toán tiền lương, thưởng doanh số, tiền thưởng, giải thưởng và công nhận,
– Xây dựng các chính sách mới C & B dựa trên tăng trưởng kinh doanh
– Phân tích dữ liệu thị trường bên ngoài cũng như các dữ liệu nội bộ về nhân sự hiện tại và trong tương lai để phát triển lương cho ngân sách và dự báo lương, phù hợp với chính sách C & B của công ty
– Đảm bảo thực hiện tốt nhất các chính sách theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Kế hoạch nguồn nhân lực
– Lập kế hoạch nhân lực hàng năm (đào tạo tuyển dụng ngân sách) và định kỳ xem xét lại kế hoạch dựa trên kế hoạch kinh doanh và mục tiêu công ty.
– Thực hiện kế hoạch tuyển dụng để đảm bảo kế hoạch kinh doanh đã đề ra
Đào tạo và phát triển
– Phối hợp với BOM để đánh giá nhu cầu đào tạo và phát triển cho nhân viên
– Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm (dựa trên) với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển đội ngũ nhân sự
– Tiến hành đánh giá các chương trình đào tạo
HR Business Partner
– Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để xử lý các vấn đề về kỷ luật, lao động
– Phối hợp BOD để đưa ra các chính sách, ý kiến, nhằm cải thiện tốt nhất tình hình nhân sự tại cty
– Xem lại các cơ cấu tổ chức và phân cấp công việc bằng cách hợp tác với các quản lý cấp cao trong việc phát triển các kế hoạch chiến lược và xây dựng một nền văn hóa công ty của năng suất và chất lượng
– Tổ chức các hoạt động và chương trình sẽ thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tích cực giữa quản lý và nhân viên
Yêu cầu:
– Cử nhân đại học các ngành quản trị, kinh tế, nhân sự, luật…
– Kỹ năng giao tiếp tốt cả tiếng Anh và tiếng Việt.
– Sử dụng các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Power Point
– Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm nhân sự tổng hợp, và đảm nhiệm vị trí tương đương.
– Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành quảng cáo/Giải trí/Truyền thông là lợi thế.
– Trung thực, chín chắn
– Kỹ năng tư vấn, giải quyết xung đột
– Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
– Kỹ năng tạo network trong ngành
– Kỹ năng tư duy, phân tích/tiên đoán/giải quyết các vấn đề
– Kỹ năng và kỹ năng thuyết trình
– Sẵn sàng giúp đỡ người khác phát triển.
– Quản lý tốt thời gian/kỹ năng lên kế hoạch và tổ chức