Nhân Viên Thu Mua (Nông Sản – Bắc Tân Uyên – Bình Dương)

Locations

Binh Duong

Salary

Negotiate

Experience

2 year 2 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Agriculture

Job ID

2325

NIC’s Client

Job Description

– Tìm kiếm nguồn hàng (trong và ngoài nước) để chủ động về nguồn hàng và nắm bắt các thông tin về chủng loại, chất lượng và giá cả hàng hoá cung cấp thông tin kịp thời cho việc tính toán giá và thương thảo đơn hàng với khách hàng.
– Đánh giá, đề xuất lựa chọn nhà cung cấp và thương thảo về giá thu mua, phương thức giao nhận đảm bảo chất lượng và chi phí thu mua cạnh tranh trên thị trường.
– Trực tiếp mua hàng và theo dõi tiến độ mua hàng cho đến khi hàng hoá về đến kho, phối hợp cùng với các bộ phận sản xuất liên quan tại nhà máy trong việc giám sát nhập hàng và tổ chức bảo quản hàng hóa đảm bảo thực hiện đúng quy trình.
– Tập hợp, hoàn thiện các chứng từ mua hàng làm cơ sở thanh toán cho nhà cung cấp đúng tiến độ đã cam kết.
– Thu thập, lưu trữ và bảo quản các mẫu hàng hoá theo yêu cầu của giám đốc nhà máy.
– Định kỳ phân tích và đánh giá việc thực hiện giao dịch của các nhà cung cấp, cập nhật, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu về các nhà cung cấp.
– Báo cáo các khó khăn, vấn đề phát sinh, báo cáo tình hình giá cả hàng hoá, tình hình thu mua, tình hình chế biến theo yêu cầu của giám đốc nhà máy.
– Tìm kiếm khách hàng và xúc tiến chào bán các sản phẩm theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo hoàn thành mục tiêu bán hàng được giao.
– Trực tiếp giao dịch với khách hàng để thương thảo về các điều khoản liên quan đến chất lượng, giá cả hàng hóa, phương thức giao nhận, vận chuyển và tư vấn cho Giám Đốc Nhà Máy quyết định trình ký hợp đồng bán hàng đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh cao.
– Thường xuyên cập nhật thông tin và nâng cao kiến thức về các chủng loại sản phẩm, hàng hóa mà NM đang kinh doanh đặc biệt là loại hàng điều thô và điều nhân cũng như những sản phẩm có tiềm năng trên thị trường để chủ động trong việc chào bán và thương thảo khi giao dịch với khách hàng.
– Đảm trách các công việc khác theo sự phân công của quản lý nhà máy.

Required skills

- Đại học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh hoặc Marketing. - 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. - Kiến thức về Luật Thương mại, Luật XNK, UCP, và các quy định pháp luật liên quan đến XNK - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng đàm phán và thuyết phục - Kỹ năng ứng xử - Kỹ năng sử dụng máy tính - Kiến thức về sản phẩm nông sản - Kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh hoặcTiếng Trung.LÀM VIỆC TẠI BẮC TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG