Kế Toán & Thủ Kho Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên – Bình Dương)

Locations

Binh Duong

Salary

Negotiate

Experience

1 year 1 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

2356

NIC’s Client

Job Description

Hạch toán kế toán :
– Cập nhật, ghi chép và lưu giữ sổ sách, số liệu nhập, xuất nguyên liệu; hàng hóa, các chứng từ liên quan đến Điều chuyên sâu;
– Quản lý nguyên liệu, hàng hóa luân chuyển qua các công đoạn, quản lý hao hụt theo định mức;
– Theo dõi chi phí nhân công, chi phí sản xuất hàng ngày và báo cáo khi có các bất cập phát sinh;
– Lập báo cáo sản xuất;
– Tập hợp chi phí, tính giá thành điều chuyên sâu;

Quản lý kho:
– Theo dõi, kiểm soát nhập xuất hàng hóa trong kho;
– Sắp xếp kho hàng. Đề phòng và cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn với hàng hóa trong kho;
– Phối hợp với Phòng Kế toán Công ty tiến hành kiểm kê nội bộ theo định kỳ;
– Báo cáo số liệu xuất nhập tồn;

Required skills

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế Toán hoặc các chuyên ngành liên quan. - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương - Hiểu biết về phần mềm Kế Toán - Sử dụng thông thạo các chương trình tin học văn phòng dặc hiội là chương trinh bảng tính Excel - Kỳ năng giao tiếp. - Am hiểu về chuấn mực kế toán VN - Biết sử dụng phần mềm kế toán. - Chi tiết, cần thận. Khá năng phân tích, tỉ mỉ - Trung thực và liêm chinh - Gọn gàng, ngăn năp - Trách nhiêm cao với công việc